Dienst Sociaal Recht

Hier vind je de contactgegevens van onze dienst Sociaal Recht. Je kan een afspraak boeken door contact op te nemen.

Contactgegevens

 • Aalst, Houtmarkt 1 - 053 72 78 14
 • Dendermonde,  Dijkstraat 59 - 052 259 266 
 • Gent, Vrijdagmarkt 9 - 09 265 52 04 - 09 265 52 05 - 09 265 52 64 - 09 265 52 03 - 09 265 52 07
 • Ronse, Stationsstraat 21 - 055 33 90 08
 • Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9 - 03 760 04 08

Maak een afspraak

Dit kan telefonisch of via ons contactformulier.

Via het contactformulier kan je ons ook vragen stellen.

Aalst, Gent en Sint-Niklaas

Op donderdag zijn we open van 14u tot 18u30 voor korte vragen, afgeven van documenten, een update van je dossier.

Ronse

Op dinsdag zijn we open van 9u tot 12u voor korte vragen, afgeven van documenten, een update van je dossier.

Dendermonde

Uitsluitend open op afspraak.

Let op: de 3de dinsdag van de maand is de dienst gesloten.

Telefonische openingsuren

Maandag9u-12u
Dinsdag9u-12u 
Woensdag9u-12u 
Donderdag9u-12u 

 

Je kan terecht bij de dienst sociaal recht voor volgende vragen:

 • arbeidsongevallen: jouw werkgever wil het ongeval niet aangeven als arbeidsongeval, de verzekeraar weigert het ongeval te aanvaarden als arbeidsongeval, de verzekeraar weigert jouw ongeschiktheid of jouw kosten ten laste te nemen.
 • beroepsziekten: je hebt vragen omdat je vindt bent dat jouw ziekte komt door jouw beroep en je wenst hiervoor vergoed te worden.
 • mutualiteit: de adviseur van de mutualiteit ordeelt dat je terug arbeidsgeschikt bent of de mutualiteit vordert uitkeringen terug.
 • verhoor RVA/VDAB: je wenst bijstand omdat je wordt uitgenodigd door de RVA/VDAB waarbij je jouw recht op uitkeringen kan verliezen.
 • beslissing RVA/VDAB: je wenst informatie omdat de RVA of VDAB besliste om je tijdens een aantal weken geen werkloosheidsuitkeringen toe te kennen of je moet een bedrag terugbetalen aan de RVA.
 • integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming: je hebt een beperking en wil weten waarop je recht hebt of je kreeg een brief waarin staat dat je geen recht hebt op een tegemoetkoming. 
 • kinderbijslag: je kreeg een bericht dat je geen recht meer hebt op kinderbijslag of dat je een bepaald bedrag moet terugbetalen.
 • OCMW: jouw aanvraag om leefloon te krijgen of een tussenkomst huurwaarborg werd geweigerd. Of je moet geld terugbetalen aan het OCMW.
 • grensarbeid en internationale tewerkstelling: je woont in België en overweegt te werken in Nederland of omgekeerd, je hebt gewerkt in Nederland en hebt vragen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst in Nederland, je wenst te gaan werken elders in Europa en je hebt vragen over jouw sociale zekerheid.

Deel deze pagina: