(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

VOKA-rugzakje slecht voor werknemers 

07/09/2011 Persbericht - Het rugzakmodel van VOKA oogt misschien fris en vernieuwend, maar komt eigenlijk gewoon neer op de afbraak van een aantal sociale rechten voor werknemers.

Werkbaarheidsproblemen samen creatief aanpakken 

25/08/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV is verheugd dat Voka het probleem van werkbaarheid erkent. De conclusie die Voka trekt, namelijk de sleutel zoeken in een afruil tussen loonkost en werkdruk, is echter te kort door de bocht.

Industrie: vakbondsvisie op de toekomst 

14/06/2011 - Resolutie goedgekeurd door het Intergewestelijk Comité van het Vlaams ABVV.

Industrieel beleid: Witboek stelt teleur 

27/05/2011 Persbericht - Het Witboek Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering is een nuttige eerste aanzet, maar verdere visievorming en sociaal overleg blijven noodzakelijk.

Vlaams ABVV wil wel nog weten van industrie in Vlaanderen 

Persbericht 11/05/2011 - Het Vlaams ABVV betreurt de speculatie van Bekaert-ceo Bert De Graeve in Knack over een mogelijk vertrek van Bekaert uit België.

1 mei-toespraak 2011 

Het ABVV zal zich niet in slaap laten wiegen, benadrukte Caroline Copers op haar 1-meitoespraak in Antwerpen en Herentals. Solidariteit blijft onze strijd!

Werkgevers moeten oudere werkzoekenden kansen geven 

31/03/2011 Persbericht - Op 1 april 2011 start de uitbreiding van de specifieke VDAB-begeleiding voor oudere werklozen tot 55 jaar. Het Vlaams ABVV hoopt dat ook de werkgevers hun verantwoordelijkheid opnemen. Want de jobkansen van oudere werkzoekenden blijven schrikbarend laag.

Niet prutsen aan de index, ook niet voor de onthaalouders 

8/12/2010 Persbericht - In het kader van de besparingen die de Vlaamse regering aan alle instellingen oplegt, wil het Agentschap Kind en Gezin in 2011 ook morrelen aan de kostenvergoedingen van de onthaalouders.

Jobkorting afgeschaft: werknemers betalen opnieuw de prijs 

23/11/2010 Persbericht - De Vlaamse regering bespaart opnieuw op de rug van de meest kwetsbare werknemers. Het Vlaams ABVV eist hierover dringend sociaal overleg met de regering en compensaties voor de getroffen werknemers.

Vlaamse regering snoeit in jobs voor langdurig werklozen 

19/10/2010 Persbericht - De Vlaamse regering wil duizend DAC-jobs in de social profit schrappen. De drie vakbonden vragen de Vlaamse parlementsleden deze absurde besparingen weg te stemmen.

De zingende werkgeverszaag 

13/10/2010 - Werkgeversorganisatie VOKA neemt opnieuw de aanmoedigingspremies voor werknemers onder vuur. De drie vakbonden reageren: "beste werkgeversorganisaties, voer uit wat jullie allang beloofden!"

Besparingen op opleidingscheques: wat nu? 

De Vlaamse overheid bespaart op opleidingscheques. Zeer tot ongenoegen van het Vlaams ABVV. Wat verandert er voor u?

Opel Antwerpen: het doek valt 

5/10/2010 Persbericht - Het Vlaams ABVV is solidair en geeft zijn volle steun aan de werknemers van Opel Antwerpen en van de toeleveranciers die volhardend blijven vechten voor hun job.

Septemberverklaring Vlaamse regering: reactie van de vakbonden 

28/09/2010 Persbericht - Geen extra besparingen op werk. Dat eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke reactie.

Discriminerende uitzendkantoren meteen sluiten 

16/09/2010 Persbericht - Uitzendkantoren discrimineren nog steeds op basis van etnische afkomst, bewijst een VOLT-reportage. Vlaams ABVV, ACV en Minderhedenforum roepen op hard op te treden tegen elke vorm van racisme.

Regionalisering personen- en vennootschapsbelasting geen goed idee 

24/06/2010 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op voorstellen VOKA over staatshervorming.

Niet besparen op VDAB-dienstverlening en tewerkstellingsmaatregelen 

25/05/2010 Persbericht - De drastische besparingen op begeleiding van werkzoekenden en op tewerkstellingsmaatregelen zijn onaanvaardbaar. Vlaanderen moet zijn begrotingscontrole dringend bijsturen, eisen Vlaams ABVV, ACV en ACLVB.

Langer werken? Activeer ook de werkgevers! 

30/03/2010 Persbericht - Werkloze vijftigplussers hebben in Vlaanderen nauwelijks kans om een nieuwe job te vinden. En wie ouder is dan 55 mag het al helemaal vergeten. Enkel Slovenië scoort nog slechter... Er schort dus iets aan de aanwervingspolitiek van de Vlaamse werkgevers.

Leeft Voka op Mars? 

14/01/2010 Persbericht - Het Vlaams ABVV roept op tot een genuanceerd debat over begeleiding en controle van werklozen. Van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka verwachten we dat ze niet alleen op papier maar ook in de praktijk hun sociale verantwoordelijkheid opnemen.

Vlaams werkgelegenheidsplan: meer kansen op werk 

Eind 2009 bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord met de Vlaamse regering over een werkgelegenheidsplan en een investeringsplan voor de toekomst. Wat zit erin voor werknemers en voor werkzoekenden?

Vlaams ABVV vreest koude winter 

14/12/2009 Persbericht - Netwerkbeheerder Eandis plaatste reeds drieduizend budgetmeters voor aardgas. Wie geen geld meer heeft komt zo letterlijk in de kou te staan. Het Vlaams ABVV vreest dat dit tot onmenselijke toestanden zal leiden nu de winterkou hard toeslaat. Verwarming is een basisrecht.

Reactie op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering 

29/09/2009 Persbericht - Minister-President Kris Peeters maakte op 28 september 2009 de begrotingsplannen bekend van de nieuwe Vlaamse regering. Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op om van de verdere invulling van deze begrotingsdoelstellingen geen lineaire besparingoperatie te maken.

Nu niet besparen op werk, maar wel voluit investeren 

15/09/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op bij de opmaak van de begroting 2010 verstandige keuzes te maken en dus niet te besparen op werk.

De Tobintaks: de tijd lijkt er rijp voor, laten we er dan ook werk van maken 

07/09/2009 Opinie - De Tobintaks is terug van weggeweest. België moet nu eindelijk de nodige stappen zetten om zo‘n belasting op financiële transacties in heel Europa mogelijk te maken. Dat eist het ABVV samen met vele anderen in een opiniestuk van Attac Vlaanderen.

Vlaams regeerakkoord 2009-2014 

09/07/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB zijn tevreden met de sociale accenten in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, maar zijn bezorgd over besparingen, de Vlaamse kinderbijslag en de hospitalisatieverzekering.

Sociale economie is veel meer dan een opstap 

08/07/2009 Persbericht - Investeren in sociale economie levert wel degelijk echte jobs op met zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde. Dat stellen Vlaams ABVV en VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) in een reactie op de kritiek van zelfstandigenorganisatie UNIZO over "valse concurrentie".

Roep snel een werkgelegenheidstop samen 

02/07/2009 Persbericht - De nieuwe Vlaamse regering moet niet alleen een investeringsplan voor de bedrijven uitwerken, maar bovenal maximaal inzetten op werkgelegenheid. Dat stellen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke boodschap aan "de nieuwe Vlaamse regering".

Open brief voor een slimme sociale politiek 

30/06/2009 Persbericht - De N-VA wil een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een Vlaamse aanvullende kinderbijslag invoeren... Geen slimme sociale politiek die ten goede komt aan de mensen, luidt het verdict in een open brief van het ABVV. Meteen worden ook enkele alternatieven geformuleerd.

Bij het overlijden van Karel Van Miert (1942-2009) 

23/06/2009 Persbericht - Het ABVV nam met ontsteltenis kennis van het overlijden van Karel Van Miert. De socialistische vakbeweging verliest een overtuigd Europeaan, een socialistisch inspirator en een goede kameraad.

Sterke overheden nodig in moeilijke tijden 

18/06/2009 Persbericht - In de nota van Vlaams formateur Kris Peeters is een hoofdstuk gewijd aan ‘een slagkrachtige overheid’. ACOD en Vlaams ABVV formuleren hun bedenkingen.

Slim begrotingsbeleid gevraagd 

17/06/2009 Persbericht - ABVV, ACV en ACLVB zeggen neen tegen een drastische besparing van 1,9 miljard euro in Vlaanderen om zo een begrotingsevenwicht te bereiken. Een slimme begroting moet voorrang geven aan een sociaal beleid en investeren in tewerkstelling.

Vlaams ABVV verontrust over Vlaamse regeringsvorming 

09/06/2009 Persbericht - De crisis efficiënt aanpakken kan niet via een separatistische agenda. Regeringsdeelname van een partij als N-VA dreigt te leiden tot een complete impasse.

Vlaamse verkiezingen moeten ook over herverdeling gaan 

02/06/2009 - Sommige partijen steken elkaar de loef af met straffe beloftes over drastische belastingkortingen die vooral hogere inkomens ten goede komen. Zo is het voorstel om de jobkorting te verhogen een slecht idee.

Blije Bloemen op 1 mei 

29/04/2009 - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.

Geen angst voor de vergrijzing 

28/04/2009 Persbericht - 29 april is Europese dag van de intergenerationele solidariteit. ABVV-Jongeren én ABVV-Senioren willen daarom samen wijzen op het gevaar van het neoliberale vergrijzingsdiscours. Langer leven is geen reden tot angst!

Getuigenissen over energie en armoede 

02/04/2009 - Steeds meer mensen kunnen hun energierekeningen niet betalen. Marcella, Dirk, Gust en Janine getuigen over hun problemen met hun energiefactuur en overleven met een budgetmeter.

Overbruggingspremie dan toch goedgekeurd 

20/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV en ACV zijn verheugd dat de Vlaamse regering de overbruggingspremie eindelijk heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke sociale maatregel waardoor werknemers zonder al te groot inkomensverlies tijdelijk hun arbeidsprestaties kunnen verminderen.

Extra sociale beleidsmaatregelen gevraagd 

05/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV, en ACLVB willen dat de Vlaamse regering onmiddellijk bijkomende maatregelen neemt om de sociale gevolgen van de crisis te milderen. Concreet stellen ze een gevoelige verbetering voor van de bestaande premieregeling ‘arbeidsherverdeling’ in bedrijven.

Vlaams ABVV tevreden met kandidatuur Mia De Vits 

29/01/2009 Persbericht - Het Vlaams ABVV is tevreden met de beslissing van Mia De Vits om in te gaan op de vragen en verwachtingen van veel ABVV-leden en militanten om zich kandidaat te stellen bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.

Vragen bij kapitaalsinjectie Vlaamse regering in KBC-Groep 

22/01/2009 Persbericht - De 2 miljard euro kapitaalsinjectie van de Vlaamse regering in de KBC-groep roept heel wat vragen op. Onder meer over de overheidscontrole op het massaal ter beschikking stellen van gemeenschapsmiddelen aan de banken.

Reactie op Israëlische aanval in Gaza 

06/01/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, sp.a en fos-socialistische solidariteit veroordelen de Israëlische aanval op Gaza en het gebruik van disproportioneel geweld tegenover de bevolking van Gaza.

Lopen slachtoffers van herstructurering jobkorting mis? 

15/12/2008 Persbericht - Het Vlaams ABVV dringt aan op een bijsturing van de jobkorting zodat werknemers met een laag inkomen, mensen die door herstructurering worden getroffen of tijdelijke werklozen niet uit de boot vallen.

Soepeler jobstudentenstatuut niet in het belang van studenten zelf 

22/10/2008 Persbericht - Naar aanleiding van een onderzoek dat studenten redelijk wat bijklussen, lanceren Open VLD, LDD, Unizo en het NSZ de zoveelste oproep om het jobstudentenstatuut verder te flexibiliseren. ABVV-jongeren betreuren dat via populistische voorstellen de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers voor de zoveelste maal onder druk worden gezet.

Campagne Open VLD is een ernstige politieke partij onwaardig 

02/10/2008 Persbericht - De campagne die door Open VLD gevoerd wordt onder de titel “die 500 € pakken de Walen ons al niet meer af” is kwetsend, denigrerend, een ernstige politieke partij onwaardig, en tekenend voor het soort Vlaanderen waar deze partij naartoe wil.

Reactie Vlaams ABVV op Septemberverklaring Vlaamse regering 

23/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering heeft haar begrotingsplannen voor 2009 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Positief is dat ze een aantal koopkrachtversterkende maatregelen neemt. De voorgestelde jobkorting is echter te weinig gericht naar die groepen die het vandaag moeilijk hebben. We missen ook de ambitie voor een sterk sociaal overleg.

Ook Vlaamse begroting moet koopkracht versterken 

18/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering beraadt zich momenteel over de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2009. Daarbij wil ze 400 miljoen euro extra inzetten voor nieuw beleid in 2009. Het Vlaams ABVV is vragende partij voor koopkrachtversterkende maatregelen, maar wil vooral dat deze ten goede komen aan die groepen die het vandaag moeilijk hebben om de stijging van de levensduurte op te vangen.

sp.a-voorstellen sporen onvoldoende met solidariteitsprincipes 

01/07/2008 Persbericht - De sp.a maakte haar voorstellen bekend over de staatshervorming. Het Vlaams ABVV kan zich in een aantal uitgangspunten terugvinden. Een aantal voorstellen zijn voor ons echter niet aanvaardbaar, omdat ze in strijd zijn met onze solidariteitsprincipes.

10 redenen om de btw op energie te verlagen 

11/06/2008 Persbericht - Ook de ABVV-Senioren zijn ernstig bezorgd over de dalende koopkracht. De ABVV-Senioren vragen een betere bescherming van de ouderen en de armen. Een daling van de BTW op energie van 21% naar 6% kan een wereld van verschil maken.

Vennootschapsbelasting: niet regionaliseren, wel harmoniseren 

27/05/2008 Persbericht - Unizo, Voka en VKW pleiten opnieuw voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, ten koste van overheidsmiddelen voor belangrijke maatschappelijke noden. Precies daarom pleiten Vlaams ABVV en ACLVB in een gezamenlijke reactie voor een harmonisering op Europees niveau.

1-meitoespraak Caroline Copers 

01/05/2008 - Er komen in juni nieuwe acties voor meer koopkracht, kondigde Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, tijdens haar 1-meitoespraak in Antwerpen aan. Lees hier de volledige tekst.

Blije Bloemen op 1 mei 

25/04/2008 Persbericht - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.

Hoe werkt het ABVV aan diversiteit? 

21/03/2008 Persbericht - Natuurlijk doet het ABVV mee aan de dag tegen racisme op 21 maart 2008. Het Vlaams ABVV zet al sinds 2003 diversiteitsconsulenten in.

Geen naakte ontslagen bij ABVV 

15.01.2008 - In De Standaard van vandaag verscheen een artikel onder de titel ‘Het ABVV moet zelf afdanken‘. Deze titel zorgde voor opschudding en is op zijn minst misleidend.

ABVV en ACV vragen sociaal overleg over lokaal pact 

03.12.2007 - De principes van het lokaal pact met gemeenten en provincies bevatten een aantal pluspunten. Minpunt is echter de onevenwichtige verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. En er is te weinig aandacht voor de zwakkeren en de armoede in onze maatschappij.

Zit jij ook strop in je job? 

Lijkt je baas een andere taal te spreken? Houdt je job alleen rekening met je beperkingen of ook met je talenten? Is je 9-tot-5 job een 24-op-24 bezigheid? Loopbaanbegeleiding helpt je meer uit je job te halen en jezelf beter in evenwicht te houden. Doe zelf de test en bepaal je eigen ‘werktevredenheid’.

Laat vooral de minder begoeden genieten van het overschot van minister Van Mechelen 

19.11.2007 - Het Vlaams ABVV vindt dat de Vlaamse regering zich niet mag scharen achter het voorstel van minister Van Mechelen om de schulden van de Vlaamse gemeenten met 600 miljoen euro te delgen. Dat kan in geen geval op een lineaire manier. De opbrengsten van zo’n operatie moeten allereerst besteed worden aan de minst begoeden.

ABVV-Senioren zetten vijf gemeenten in de bloemetjes 

12.11.2007 - Betaalbare sociale woningen zijn essentieel om armoede bij senioren te kunnen bestrijden. Maar er zijn duizenden sociale woningen te kort. Daarom zetten ABVV-Senioren tussen 14 en 22 november 2007 de vijf gemeenten in de bloemetjes die de beste inspanningen leverden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: geen woorden maar daden 

25.10.2007 - Bedrijven die overheidssteun vragen zullen voortaan ook beoordeeld worden op een aantal sociale en ecologische criteria. Vlaams ABVV en ACV verwelkomen deze nieuwe regelgeving, die moet leiden tot meer duurzame werkgelegenheid. Maar we stellen ons ook ernstige vragen bij de wil van de werkgevers om een sociaal en ecologisch verantwoord ondernemingsbeleid te voeren.

Vlaams ABVV wil maatregelen voor betaalbare energie 

24.10.2007 - De Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober 2007 drukte ons nog eens met de neus op de feiten: één op zeven Belgen leeft in armoede. Het Vlaams ABVV vraagt daarom maatregelen om de koopkracht op te krikken. "Maar dan moeten ook de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen onder controle gebracht worden," zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Vlaams ABVV vraagt leefbare minimumpensioenen 

16.10.2007 - Minimumpensioen mag niet lager zijn dan inkomen na loonbeslag.

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober wil ABVV-Senioren de aandacht vestigen op het feit dat het voor 1 op 4 gepensioneerden een maandelijkse heksentoer aan het worden is om de eindjes aan mekaar te knopen. Langer leven staat voor hen gelijk met proberen overleven.

Antiterrorismewet misbruikt in Antwerps proces 

27.09.2007 - De Turkse revolutionaire organisatie DHKP-C stapte jarenlang onder luid applaus mee in de 1-meistoeten in Antwerpen. Sinds 9/11 heet zij echter ‘terroristisch‘ te zijn. Activist Bahar Kimyongür staat momenteel terecht in Antwerpen.

In een opiniestuk drukt het Platform voor Vrije Meningsuiting zijn ongerustheid uit over het misbruik van de antiterrorismewet. Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, ondertekende mee de tekst.

Vakbonden reageren op Septemberverklaring 2007 

24.09.2007 - In een gezamenlijke reactie plaatsen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB kritische kanttekeningen bij de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. "Het beleid moet meer in het teken staan van participatie."

Vlaams ABVV verontwaardigd over vergoelijking herstructurering Janssen Pharmaceutica 

19.09.2007 - Geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica zet 688 werknemers aan de deur. Dat is een drama voor vele honderden gezinnen die nu in financiële moeilijkheden dreigen te geraken. Het begrip dat sommige media opbrengen voor deze zware herstructurering is dan ook ongepast.

Voldoende risicokapitaal, maar te weinig innovatieve ideeën in Vlaanderen 

19/06/2007 - Om de innovatieve slagkracht van het Vlaamse bedrijfleven te verhogen lanceerde de Vlaamse Regering in 2005 het Arkimedesfonds. En dit vanuit de vaststelling dat er in Vlaanderen te weinig risicokapitaal aanwezig is. Schattingen spraken over een tekort van 80 miljoen euro.

Rechter veroordeelt racistische werkgever 

29.05.2007 - In een zaak waarbij een zaakvoerder van een horecazaak uit Beveren op de C4 van een werknemer van buitenlandse oorsprong racistische taal vermeld had, heeft nu ook het Arbeidshof van Gent geoordeeld dat het om een willekeurig ontslag gaat. Het betrokken personeelslid is lid van het ABVV, dat mee aan de basis lag van deze rechtszaak.

Vlaams ABVV wil meer sociale voordelen voor lage inkomens 

30.05.2007 - Vanaf 1 juli 2007 betalen zo’n 800.000 landgenoten minder voor hun medische zorgen. Het nieuwe Omnio-statuut verlaagt de persoonlijke bijdrage (het remgeld) voor iedereen met een laag inkomen.

Het Vlaams ABVV vraagt nu dat alle mensen met het Omnio-statuut ook van alle andere sociale voordelen kunnen genieten van het WIGW-statuut.

Ook het ABVV pleit voor duurzame mobiliteit 

Dit jaar focust de “heen-en-weer week”, een week waarin duurzame mobiliteit gepromoot wordt, op het woon- en werk verkeer. Miljoenen werknemers verplaatsen zich dagelijks naar hun arbeidsplaats. Het is dus belangrijk om voor die groep speciale duurzame inspanningen te voorzien.

Lancering nieuwe campagne rond deeltijds leren en werken 

29/03/2007 ABVV-jongeren lanceren een nieuwe campagne rond alle vormen van deeltijds leren en werken. Met een website, brochures, flyers en affiches willen we jongeren enthousiasmeren voor en informeren over deze belangrijke onderwijsvorm en zijn mogelijkheden.

Kwalitatief maatwerk: het kortste traject naar werk voor jongeren 

21/02/2007 - Deze week lanceerde Minister Vandenbroucke zijn conclusie uit de halfweg-evaluatie van het Steden en Gemeenteplan Jeugdwerkloosheid. Die luidt: “laaggeschoolden via sms’jes bombarderen met vacatures helpt”. Een beetje kort door de bocht. De cijfers en conclusies uit deze evaluatie geven ons in elk geval ook andere inzichten in de complexe problematiek van jongeren en bemiddeling naar werk.

Vlaams ABVV levert SERV-voorzitter 2007 

31/01/07 - Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, zit in 2007 de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voor. Wat zijn de plannen?

‘2007 mag geen verloren jaar zijn voor het sociaal overleg in Vlaanderen’ 

16/01/2007 - Op haar nieuwjaarsbijeenkomst heeft het VOKA opnieuw haar eisen de wereld ingestuurd voor een verdere staatshervorming. Deze voorstellen doorstaan onze solidariteitstoets niet en de werknemers worden er zeker niet beter van. We nodigen VOKA uit om werk te maken van de mogelijkheden die vandaag reeds bestaan om sociaal- economische afspraken te maken en om constructief mee te werken aan het overleg inzake een nieuw werkgelegenheidsakkoord in Vlaanderen.

VLAAMS ABVV IS UITSPRAKEN OVER WERKNEMERS VW VORST MEER DAN MOE! 

14/12/2006 - De werknemers van VW Vorst zijn het slachtoffer van een van de grootste herstructureringen uit de geschiedenis van ons land. Volgens de weinige gegevens die het bedrijf vandaag wil vrijgeven staan er nog steeds minstens 2200 jobs op de tocht. Volgens de gegevens van de laatste EOR is de komst van de A1 allesbehalve zeker.

Werkloos en in begeleiding naar werk?  

21.10.2006 - Het ABVV informeert je over je rechten en plichten in de begeleiding naar werk: wat men van jou verwacht, wat jij van de VDAB of een andere begeleidingsorganisatie mag verwachten, wat je kan doen wanneer men je onheus behandelt.

Reactie Vlaams ABVV en ACV op de Septemberverklaring 2006 van de Vlaamse regering 

25/09/2006 - Vlaams ACV en ABVV verwelkomen de aandacht voor de versterking van het economisch weefsel, maar vragen evenzeer de aandacht voor de sociale uitdagingen waarmee Vlaanderen geconfronteerd blijft, onder meer op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de zorg- en welzijnssector.

Korting vennootschapsbelasting: zoveelste losse flodder? 

05/09/2006 - Het Vlaams ABVV vernam via de pers dat de verschillende regeringspartijen op Vlaams niveau een uitbreiding van de bevoegdheden van Vlaanderen vragen voor de vennootschapsbelasting.

Jongeren willen werken 

05/09/2006 Wij ABVV-Jongeren stellen vast dat de Spa-Voorzitter samen met ons ingaat tegen de voorstellen van VLD,UNIZO etc om de werkloosheidsvergoedingen in de tijd te beperken.

OOK EEN DOORSTART VOOR HET VLAAMSE SOCIAAL-ECONOMISCH OVERLEG? 

10/07/06 - Vlaams ACV en ABVV hebben samen het plan “Vlaanderen in actie” van de Vlaamse regering beoordeeld. Daarbij zijn zij vooral geïnteresseerd in het pak, minder in de verpakking. Ze stellen met voldoening vast dat de regering vertrekt van de Vlaamse sociaal-economische troeven in plaats van een eenzijdig kostenverhaal. Voor een evenwichtig sociaal-economisch project, is echter ook een doorstart van het sociaal-economisch overleg nodig.

Meeste werklozen willen een job en doen hun best om die te vinden 

16/06/2006 - Karel Van Eetvelt van Unizo trapt weer eens flink naar de werklozen vandaag. Volgens hem wordt de helft van de KMO’s geconfronteerd met nep-sollicitanten die enkel ‘een papiertje’ willen zodat ze hun uitkering kunnen behouden. Een hele groep mensen wordt op deze manier publiekelijk geschoffeerd. Dit kàn niet. Wat wil Unizo hiermee bereiken?

Werklozen verdienen werk, geen electoraal opbod 

07/06/2006 - Het Vlaams ABVV vindt de uitspraken van Bart Somers met betrekking tot de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd volstrekt onaanvaardbaar.

ABVV-Senioren vragen afschaffing van de onderhoudsplicht 

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen de ABVV-Senioren de afschaffing van de onderhoudsplicht. Onderhoudsplicht betekent dat kinderen de rusthuisfactuur van hun ouders moeten bijpassen, wanneer deze over onvoldoende middelen beschikken om deze volledig zelf te betalen.

Opvolging Voozitterschap 

16/05/2006 - Het Vlaams ABVV en de Nederlandstalige leden van de Brusselse Intergewestelijke dragen unaniem Rudy De Leeuw voor als hun kandidaat voor het voorzitterschap van het ABVV.

Kant kiezen voor een vreedzame samenleving 

12/05/06 - Het Vlaams ABVV en in het bijzonder zijn afdeling ABVV- Regio Antwerpen, zijn onthutst over de moorden in Antwerpen. De socialistische vakbeweging betuigt haar deelneming aan de familie en vrienden van de slachtoffers.

Actieplan flexibele en occasionele opvang 

31/03/06 - De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de uitbouw van de flexibele en occasionele kinderopvang. ABVV en ACV waren hier al langer vragende partij voor. Dat dit in eerste instantie gebeurt via uitbreiding van de bestaande kwalitatieve voorzieningen, met inbegrip van de sociale economie, valt toe te juichen. Maar de dienstencheque invoeren is echter geen efficiënte besteding van overheidsgeld: Het systeem slorpt 1/3 van de middelen op voor een zeer beperkt aantal opvangplaats

Equal Pay Day klaagt loongelijkheid tussen vrouw en man aan - campagne 31 maart 2006 

15/02/06 - Op 31 maart 2006 organiseren ZIJ-KANT en ABVV-vrouwen voor de tweede keer de campagne ‘Equal Pay Day’. Naar Amerikaans idee is ‘Equal Pay Day’ een dag waarop de loonkloof tussen vrouwen en mannen aangeklaagd wordt. Ondanks de loonevolutie en de gemiddelde loonstijgingen van de afgelopen jaren, is de gemiddelde loonkloof in ons land sinds 1995 ongewijzigd gebleven. Het loonverschil tussen vrouwen en mannen bedraagt gemiddelde 24% in bruto jaarloon en 12% in bruto uurloon.

Geen evenredige participatie zonder positieve actie 

09/02/06 - Op 9 februari organiseert het Vlaams Parlement een hoorzitting omtrent de oververtegenwoordiging van kansengroepen, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst met de VDAB. Aan de vakbonden, zetelend in het beheerscomité van de VDAB, werd schriftelijk advies gevraagd.

GIMV moet in de eerste plaats investeren in Vlaanderen 

09/02/06 - Via de pers vernamen we dat de GIMV een dure overname van een investeringsfonds in Finland voor € 250 miljoen zou overwegen. Nu de GIMV, ondermeer dankzij de verkoop van haar Telenet-aandelen over ongeveer € 500 miljoen liquide middelen beschikt, is ze koortsachtig op zoek naar investeringsopportuniteiten. In een reactie meldt de GIMV vandaag dat deze operatie uiteindelijk niet zal doorgaan.

Nu nog een sluitende, automatische toekenning studietoelagen 

08/02/06 - Met zeer veel genoegdoening hebben we de aankondiging van minister Frank Vandenbroucke aanhoord dat er € 10 miljoen zal worden vrijgemaakt voor het systeem van de studietoelagen in het secundair onderwijs. Wanneer die nu ook nog automatisch toegekend zouden worden, helpt hij effectief iedereen en voornamelijk de zwaksten!

Opvolging Voorzitterschap 

31/01/06 - Op 8 en 9 juni houdt het federaal ABVV zijn vierjaarlijks Congres. Het Congres is het hoogste beslissingsorgaan binnen het ABVV. Eind februari wordt de formele procedure opgestart voor de verkiezing van een nieuwe Voorzitter en een nieuwe Algemeen Secretaris van het federaal ABVV. Beide mandaten worden dan open verklaard. Vóór deze formele procedure opstart, organiseerde het Vlaams ABVV een informatieronde in de gewesten en de centrales.

Wie niet goedkoop is, moet slim zijn! 

23/01/2006 - Vlaams Minister van Werk, Frank Vandenbroucke stuurde tijdens het weekend opnieuw een gekende boodschap de wereld in: “we zijn te duur, dus moeten de lonen en de loonkosten omlaag; in ruil verwachten we van de werkgevers dat ze kansengroepen in dienst nemen; de werklozen moeten op die kansen ingaan”.

Een Vlaams loopbaanbeleid voor alle generaties 

01/12/2005 - De Vlaamse regering heeft in de septemberverklaring aangekondigd “op korte termijn fundamentele ingrepen” te willen doen om te anticiperen op de vergrijzing. Overleg hierover in VESOC (Vlaams Economisch Overleg Comité) staat in de startblokken. De Vlaamse vakbonden gaan dit debat in met eigen prioriteiten, rond vier sporen:

Afschaffing van de stempelcontrole vanaf 15 december 2005 

01/12/2005 - Vanaf midden december moeten volledig werklozen zich niet langer meer aanbieden op de stempelcontrole. In verschillende ABVV gewesten wordt de laatste dag van de stempelcontrole gevierd met allerlei acties. Op 6 december is er in Antwerpen om 11u een persmoment voorzien.

Dienstencheque in de kinderopvang: Wondermiddel of fetisj? 

23/11/2005 - ABVV en ACV zijn geen voorstander van de uitbreiding van de dienstencheque naar de kinderopvang. Meer flexibele opvang en opvang voor zieke kinderen zijn nodig, maar hiervoor is de dienstencheque een slechte oplossing. Het systeem is veel te duur; met hetzelfde geld kunnen veel meer plaatsen gecreëerd worden via het grote netwerk van bestaande kinderopvangvoorzieningen.

Ook investeren in mensen 

25/09/05 - Vlaams ACV en ABVV hebben gezamenlijk de septemberverklaring en meerjarenbegroting van de Vlaamse regering beoordeeld.

ABVV-visie luchthavenbeleid Zaventem 

21/09/05 - Onze vijf principes van een luchthavenbeleid dat goed is voor iedereen.

Intentieverklaring kandidaat sp.a-voorzitter - eerste reactie Vlaams ABVV 

06/09/05 - De intentieverklaring bevat heel wat positieve elementen. Als socialistische vakbond willen we dit, waar mogelijk, ook ondersteunen en mee vorm geven. Veranderingen vergen trouwens de inzet van sociale partners en middenveld. Maar we zijn het oneens met de volledige opsplitsing van het werkgelegenheidsbeleid en van (delen van) de sociale zekerheid. Niet uit koudwatervrees, maar omdat dit geen verbetering is voor de mensen.

Een nieuwe, maar valse, start voor invoegbedrijven door gebrek aan geld! 

15/07/05 - De minister van sociale economie, Kathleen van Brempt, organiseerde in het voorjaar een maatschappelijk debat over de thematiek van invoegbedrijven. Dit zijn bedrijven die werklozen (kansengroepen) aanwerven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en in ruil hiervoor een loonsubsidie krijgen. Dit debat leidde uiteindelijk naar een nieuwe regelgeving inzake invoegbedrijven; regelgeving die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 10 mei ll.

Ook morgen "Minder-Hinder" in Antwerpen! 

06/07/05 - Vanaf de start van de heraanleg van de Antwerpse ring werden door de Vlaamse en de federale regering tal van duurzame maatregelen doorgevoerd om de verkeersproblemen die hiermee gepaard gaan, beheersbaar te maken. Zo werd beslist om tot het einde van de werken extra bussen, trams en treinen in te leggen als alternatief voor de auto en de vrachtwagen.

ABVV vindt kritiek van Bart Somers op VDAB onterecht en ongepast 

16/06/05 - De VDAB presteert niet ondermaats. Het ABVV heeft steeds gepleit voor een beter bereik en aangepaste acties naar moeilijke doelgroepen. Met het systematisch aanbod naar alle werkzoekenden werd dit bijgestuurd en is dit mogelijk geworden. Juist vanwege dit aanbod moet de VDAB een dienst voor alle werklozen blijven.

Een Vlaamse meerjarenbegroting voor wat echt telt: 

14/06/05 - Er is eindelijk meer duidelijkheid over de resterende beleidsruimte voor de Vlaamse meerjarenbegroting: € 3,67 miljard voor de periode 2006-2009. Deze ruimte is beperkt en zal dus weloverwogen moeten worden besteed, in functie van de belangrijkste maatschappelijke noden. Een breed uitgesmeerd belastingcadeau is daarmee geheel onverenigbaar.

Caroline Copers: algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Caroline Copers is sinds 1 mei 2005 algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Vlaamse regering zet werknemers in de kou met minder geld voor zorgkrediet 

25/03/05 - Vlaams ACV en ABVV zijn zwaar ontgoocheld over de beslissing van de Vlaamse regering om dit jaar inderdaad te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Hiermee worden werknemers in de kou gezet. Alle hoop is nu gericht op de Vlaamse parlementairen. Alleen zij kunnen de regering nog terugfluiten.

Begrotingscontrole moet aanmoedigingspremies redden 

22/03/05 - De regering komt eerstdaags bijeen om de begrotingscontrole voor 2005 af te ronden. Naar verluidt kondigt zich dit aan als een moeilijke oefening. Het ABVV dringt er op aan dat de goede werking van de overheidsdiensten wordt verzekerd en dat toch een inspanning gebeurd ten gunste van het sociaal beleid, zeker voor de aanmoedigingspremies.

Investeren in de toekomst 

16/03/05 - Volgens Vlaams ACV en ABVV zijn er voor de meerjarenbegroting geheel andere prioriteiten dan een breed uitgesmeerd fiscaal cadeau:

Actie ‘Red de aanmoedigingspremies’ - 50.000 handtekeningen, maar slecht nieuws  

11/03/05 - Op nauwelijks 10 dagen tijd verzamelden de Vlaamse vakbonden 50.000 handtekeningen om de aanmoedigingspremies te redden. Toen een vakbondsdelegatie die vanochtend ging afgeven aan Yves Leterme en Frank Vandenbroucke hadden die nochtans een slechte boodschap: de Vlaamse regering zal toch beslissen om te besparen op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdkrediet in de privé-sector. Daarmee schendt de Vlaamse regering eerder gemaakte afspraken!

Geen afbouw van de Vlaamse aanmoedigingspremies! 

15/02/2005 - De Vlaamse regering voorziet te weinig middelen voor de aanmoedigingspremies. Het Vlaams ABVV protesteerde al tegen de inperking van deze tegemoetkoming voor werknemers. De regering is blijkbaar toch van plan deze inperking door te voeren.

Uitbreiding waterfactuur in Vlaanderen: Vlaams ABVV vraagt garanties op sociaal vlak 

08/12/04 - Vanaf 1 januari 2005 wordt de drinkwaterfactuur voor de Vlaamse huishoudens flink gewijzigd. Voortaan zullen we de drinkwaterafrekening en de afvalwaterheffing samen op deze factuur terugvinden.

Voorstellen voor het Vlaams werkgelegenheidsoverleg 

08/11/04 - De Vlaamse regering komt uit de startblokken. Zopas heeft ze haar begroting voor 2005 en de beleidsnota’s van de ministers aan het parlement voorgelegd. Ze gaf te kennen dat ze voorstander is van overleg met de sociale partners, op korte termijn over een nieuw werkgelegenheidsakkoord, op iets langere termijn over ruimere sociaal-economische thema’s. Vlaams ABVV en ACV zijn sterk vragende partij voor dit overleg en hebben hun eisen grondig voorbereid en overlegd in hun instanties.

Vlaamse begroting moet ook ruimte laten voor het eigen personeel 

11/10/04-Er komt in Vlaanderen stilaan meer duidelijkheid over de tweede begrotingscontrole voor 2004 en de ontwerpbegroting voor 2005. Vlaams ABVV en ACV maakten een eerste beoordeling, in het besef dat de globale ruimte voor nieuw beleid in 2005-2006 sowieso beperkt is. Er zijn ongetwijfeld een aantal positieve elementen. Die worden echter overschaduwd door een reeks elementen die bijzonder zwaar vallen, in het bijzonder voor het personeel. Vlaams ACV en ABVV rekenen op verder overleg hierover

Vlaams regeerakkoord 

20/07/04 - ABVV en ACV hebben het nieuwe regeerakkoord getoetst aan hun memoranda. Deze beoordeling is voorlopig en handelt enkel over de hoofdlijnen. Over diverse onderdelen van het akkoord is er immers nog onvoldoende duidelijkheid, in het bijzonder over het financiële plaatje.

Vlaams ABVV en ACV willen de sociale accenten ook terugvinden in het regeerakkoord 

24/06/04 - De vakbonden hebben kennis genomen van de nota die Yves Leterme heeft opgemaakt na zijn informatieronde.

Investeren in de toekomst 

16/06/04 - Vlaams ACV, Vlaams ABVV en ACLVB werden vandaag uitgenodigd bij de informateur van de nieuwe Vlaamse regering. Zij verwelkomen dit initiatief. Het is hopelijk het startschot voor vijf jaar volwaardige betrokkenheid van de werknemers bij het Vlaamse beleid.

De ene cheque is de andere niet 

28/05/04 - Vandaag ontvangen 90 bedrijven een bedrijfsvervoercheque ter waarde van 10.000 € van Vlaams minister van mobiliteit Gilbert Bossuyt. Het Vlaams ABVV staat achter dit initiatief. Wij bevelen Vlaams minister van economie Ceyssens zelfs aan om voor wat de adviescheques voor bedrijven en zelfstandigen betreft, op leer te gaan bij de minister van mobiliteit.

Jongeren lanceren campagne tegen jeugdwerkloosheid 

30/04/04 - Op zaterdag 1 mei, dag van de arbeid, lanceren ABVV-jongeren een campagne in gans Vlaanderen tegen jeugdwerkloosheid. De jongeren van de socialistische vakbond willen vooral dat jongeren zelf niet meer de schuld krijgen van hun werkloosheid. Er zijn immers vele factoren buiten hun wil die ervoor zorgen dat ze werkloos blijven en het zijn in de eerste plaats bedrijven die jobs moeten creëren. Verschillende overheden moeten hiervoor een zo gunstig mogelijk kader aanbieden.

10 prioriteiten van het Vlaams ABVV voor de volgende regering 

08/04/04 - Naar aanleiding van de Vlaamse parlementsverkiezingen op 13 juni a.s. maakt het Vlaams ABVV zijn 10 prioriteiten bekend.

Vlaams ABVV rekent op een rechtvaardig allocatieplan voor de verdeling van de emissierechten in het kader van Kyoto 

01/04/04 - Eerstdaags zal de Vlaamse regering een verdelingsplan opmaken. Het ABVV zal dit plan afrekenen op volgende punten: De tewerkstelling: zonder afbreuk te doen aan de milieudoelstellingen moet er ruimte zijn voor groei en voor nieuwe bedrijven; Een rechtvaardige lastenverdeling over de verschillende sectoren en met aandacht voor de huishoudens; Een democratische besluitvorming met betrokkenheid van alle belanghebbenden, dus ook van de werknemers.

Niet alleen gehandicapte mensen hebben soms nood aan een uitkering! 

25/03/04 - De onlangs verkozen manager van het jaar, Martine Reynaers, verklaarde zaterdag in De Morgen dat de Belgische sociale zekerheid veel te comfortabel is en dat de discussie over een verhoging van de sociale uitkeringen “ te zot voor woorden” is. En, vervolgde ze “ we moeten naar een stelsel waarbij iedereen spaart voor zijn eigen pensioen. Eigenlijk zouden alleen nog maar gehandicapten in aanmerking mogen komen voor een werkloosheidsuitkering”.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem van begeleiding en controle 

03/03/04 - Het nieuwe systeem voor begeleiding en controle van de werkzoekenden dat beslist werd door de regering, staat of valt met de begeleiding.

Platform voor solidaire zorg 

03/03/04 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toepassing van de dienstencheques voor kinderopvang aan huis.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem voor begeleiding en controle 

26/02/04 - De besluitvorming over het zogenaamde ‘activerend beleid naar werklozen’ is nog niet helemaal rond. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakt hoe ze de begeleiding nu concreet wil invullen en vraagt hierover een afrondend overleg met de vakbonden. Ondertussen is het ABVV alvast gestart met een informatiecampagne naar de werkzoekenden.

Minister Ceysens wil belastingadviseurs voor 50% subsidiëren 

25/02/04 - De Vlaamse regering besliste in februari 2003 om bedrijven die gespecialiseerd advies vragen bij een door de Raad voor Consultancy erkende adviesinstelling, financieel te steunen door middel van adviescheques.

Werk aan de (werk)winkel 

12/02/04 - Vorige week kwam er op federaal vlak meer duidelijkheid over het activerend beleid naar werklozen. Hierop moet nu ook een activering van de overheden en de werkgevers volgen. Vlaams ABVV, Vlaams ACV en ACLVB vragen nu dat ook de Vlaamse overheid de conclusies trekt.

Begeleiding van werkzoekenden moet voorrang krijgen op controle. 

22/01/04 - Het Vlaams ABVV heeft op het Vlaams luik van de werkgelegenheidsconferentie mee gekozen voor een sluitend kwalitatief begeleidingsaanbod voor alle Vlaamse werklozen : dwz. dat elke werkzoekende in Vlaanderen vanaf 3 maand werkloosheid recht heeft op een trajectbegeleiding.

DHL: Vlaams ABVV vraagt dringend duidelijkheid 

15/01/04 - Het Vlaams ABVV is bekommerd om de tewerkstelling van 10.000 werknemers op en rond Zaventem, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de aanwezigheid van DHL worden ingevuld.

Evaluatie van de Vlaamse ondernemingsconferentie 

11/12/03 - Het Bureau van het Vlaams ABVV evalueerde het eindresultaat van de Ondernemingsconferentie. Het is geen consensustekst geworden, noch een tekst die ondertekend moest worden. De sociale partners namen akte van de tekst. Het gaat in feite om een actieplan van de regering voor de komende maanden, tot aan de verkiezingen.

Reactie Vlaams ABVV op “gijzelnemingen” 

04/12/03 - Gijzelneming, vrijheidsberoving, opsluiting…hoe men de acties bij Sigma en Alstom ook wil noemen, voor het Vlaams ABVV zijn dit verklaarbare en begrijpelijke, maar niet-wenselijke en voor de betrokken syndicalisten gevaarlijke syndicale actiemethoden.

Ondernemingsconferentie: nog niet afgewerkt 

03/12/03 - De ondernemingsconferentie komt in de laatste rechte (?) lijn. Vrijdag 5 december zou de laatste vergadering plaatsvinden. Voor we de laatste sprint inzetten, willen we als vakbonden een tussentijdse balans opmaken en duidelijk onze verwachtingen formuleren naar het eindresultaat.

Vlaams ABVV vindt de lancering van de “verzekering gewaarborgd wonen” eerste stap, maar ze laat nog veel mensen in de kou staan! 

28/11/03 - Vorige maand waarschuwde het Vlaams ABVV, naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij Ford Genk, dat voor velen van de getroffen werknemers een tweede drama dreigde, namelijk het niet kunnen verder afbetalen van hun hypothecaire lening.

Ondernemerschapsconferentie: standpunt Vlaams ABVV 

23/10/03 - Na de federale werkgelegenheidsconferentie, die het Vlaams ABVV beschouwt als een eerste - weliswaar bescheiden - aanzet naar meer werk en waarover we de standpunten ingenomen door het federaal ABVV Bureau op 11 en 14 oktober blijven onderschrijven, wordt in Vlaanderen nu een verdere stap gezet. De Vlaamse regering organiseert immers een ondernemerschapsconferentie. De start daarvan is gepland op 7 november.

DUURZAAM ONDERNEMEN KAN IN VLAANDEREN BLIJKBAAR OOK ZONDER DE WERKNEMERS ERBIJ TE BETREKKEN ! 

21/10/03 - Op woensdag 22 oktober organiseert milieuminister Sannen in het Vlaams Parlement een debat over duurzaam ondernemen.

Vlaams ABVV wil tweede drama voor getroffen Fordwerknemers vermijden door gratis verzekering gewaarborgd wonen 

14/10/03 - De aangekondigde herstructurering bij Ford is de zoveelste dit jaar in een lange rij van sluitingen en herstructureringen waarbij reeds vele werknemers hun inkomen verloren zagen gaan. Naast de emotionele en financiële klap die de werknemers hiervan ondervinden, dreigt voor een groot deel onder hen weldra nog een tweede drama.

MANIFESTATIE VOOR JOBS EN EEN VERNIEUWD INDUSTRIEEL BELEID 

13/10/03 - Het Vlaams ABVV doet een warme oproep aan al zijn leden en militanten om zaterdag 18 oktober deel te nemen aan de Jobmars. Niet alleen worden 3.000 Ford-werknemers direct bedreigd en dreigen ook duizenden werknemers van toeleveringsbedrijven ontslagen te worden. Dit sociaal drama komt bovenop vele andere sluitingen en herstructureringen die Limburg de jongste jaren recent hebben getroffen.

Het drama bij Ford-Genk: dringende concrete voorstellen zijn nodig. 

02/10/03 - Het Vlaams ABVV betuigt zijn steun aan alle werknemers van Ford Genk, aan hun gezinnen en aan de werknemers van de toeleveringsbedrijven en de KMO’s in de regio. Niet alleen worden 3000 werknemers direct getroffen, maar ook heel wat werknemers uit andere ondernemingen zullen de dupe worden van de beslissing van Ford-Europe.

Een ministeriële bevlieging? 

29/09/03 - Met verbazing vernemen we dat minister Renaart Landuyt interimkrachten wil tewerkstellen in de buitenschoolse kinderopvang aan huis. Wij zijn uiteraard blij met de bekommernis van de minister om het tekort aan kinderopvangplaatsen in de buitenschoolse kinderopvang aan te pakken.

Het olympisch vuur is ontstoken, de medailles houden we nog in beraad 

22/09/03 - Minister-president Somers heeft zopas de septemberverklaring afgelegd in het Vlaams Parlement. Daarin schetst de regering de krachtlijnen van de begroting 2004 en dus van haar toekomstig beleid. Als Vlaams ABVV geven we hierbij een eerste reactie .

Uitstel betaling studiebeurzen onaanvaardbaar 

19/09/03 - In het kader van een grootschalige besparingsronde wordt vanuit de Vlaamse regering een vertraagd betalingsritme opgelegd, waardoor er geen kredieten beschikbaar zijn voor de uitbetaling van de studietoelagen voor het school- en academiejaar 2003-2004.

Werkgevers ontbreken in het werkgelegenheidsplan van het VEV 

17/09/03 - Ter voorbereiding van de federale werkgelegenheidsconferentie stelden het VEV en de Kamers van Koophandel (VOKA) een werkgelegenheidsplan op, naar verluidt op basis van een bevraging van de ondernemingen. Daarin stellen ze een set van maatregelen voor op federaal vlak en op Vlaams niveau.

Open brief aan Formateur Guy Verhofstadt en aan alle verkozen parlementsleden 

10/06/03 - We zijn een netwerk van organisaties die de krachten gaan bundelen om het geld te herverdelen via een rechtvaardige fiscaliteit. We noemen ons FAN en dit staat voor Financieel Actie Netwerk. De volgende organisaties nemen deel aan dit netwerk: 11.11.11, ABVV, ACV, ATTAC Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Broederlijk Delen, KWB, Netwerk Vlaanderen, VODO en Oxfam Wereldwinkels. Onze belangrijkste eisen zijn : opheffing van het bankgeheim en de invoering van een vermogenskader, invoering van de Tobintaks, de fiscaliteit vergroenen en de harmonisering van de vennootschapbelasting.

Het Vlaams ABVV is verheugd over de goede verkiezingsresultaten van sp.a-spirit 

19/05/03 - Het ABVV is blij met de zeer goede resultaten van sp.a-spirit bij de politieke verkiezingen. Het ABVV heeft altijd gesteld dat de vakbeweging en dus de werknemers en werkneemsters, de werkzoekenden, de gepensioneerden, de langdurig zieken, de andersvaliden…baat hebben bij een versterking van de linkerzijde in het politieke landschap. Dat zovelen hun stem aan de socialistische partij gaven stemt hoopvol voor de toekomst.

Open brief aan UNIZO 

17/04/03 - Tot onze verbazing stellen wij nu met de drie vakbonden, nl. ACV, ABVV en ACLVB, vast dat niet enkel het VEV maar ook UNIZO politieke debatten organiseert met, naast vertegenwoordigers van de Vlaamse democratische politieke partijen, telkens een bekend Vlaams Blokker.

Open brief aan het VEV 

31/03/03 - Zoals de andere sociale partners wil het VEV zijn memorandum aan de toekomstige regering toetsen aan de verschillende partijprogramma’s. Dat is maar normaal. Op zijn bijeenkomst nodigt het VEV, als vertegenwoordiger van Vlaamse werkgevers, naast de democratische partijen, ook het Vlaams Blok uit.

Innovatiepact mist sociale dimensie 

28/03/03 - Op zaterdag 29 maart wordt op een academische zitting het innovatiepact ondertekend door de Vlaamse regering en vertegenwoordigers van de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. De vakbonden werden niet betrokken bij het opstellen van dit innovatiepact en worden niet gevraagd om het pact te ondertekenen.

Huizen van de Vlaamse Economie 

26/03/02 - Vandaag opent Vlaams minister J. Gabriëls het eerste Huis van de Vlaamse Economie. De vakbonden zijn het eens met de filosofie van de Huizen, maar wijzen wel op het gebrek aan politieke en sociaal-economische democratie.

De maskers zijn gevallen. 

06/03/03 - Werkgeversvertegenwoordigers in Vlaanderen laten hun stem horen in verschillende federaties: via het federale VBO (verbond Belgische ondernemingen), via het VEV (Vlaams economisch verbond), via UNIZO (de middenstandsorganisaties), via de Kamers van Koophandel, via sterke patronale koepels zoals Agoria en via de “captains of industry”.

Vakbonden buitenspel gezet in het Innovatiepact 

27/11/02 - Vorige week, 20 november, nodigde minister-president Dewael vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderzoekswereld uit om een innovatiepact te sluiten dat moet vastleggen hoe Vlaanderen zijn inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling zal optrekken tot 3 procent van het BBP. De vakbonden werden hierbij niet uitgenodigd waardoor het belang van de werknemers in het innovatieproces miskend wordt.

Lessen in solidariteit 

24/09/02 - In zijn septemberverklaring verwijst Minister Dewael naar een enquête van het VEV waaruit zou blijken dat “Vlaamse werknemers minder dan Waalse, Franse, Duitse of Ierse bereid zijn om in te leveren op hun loon, als ze daarmee jobs in hun eigen sector kunnen houden”. De Minister-president was onaangenaam verrast met deze resultaten en riep in één adem op tot “minder zelfgenoegzaamheid en egoïsme” .

Begroting 2003: een gemiste kans voor werkgelegenheid 

23/09/02 - De belangrijkste elementen van de Vlaamse begroting voor 2003 zijn inmiddels bekend. Daarin zitten een aantal positieve elementen: extra-middelen voor het ecologiefonds, versnelde aanpak van de ‘zwarte’ verkeerspunten, middelen voor extra-plaatsen in rusthuizen en gehandicapteninstellingen… Vlaams ACV en ABVV stellen echter vast dat daarvoor wordt geput uit de reserves (Fonds voor Eenmalige Uitgaven), deels gespijsd door niet- of niet-tijdige uitvoering van vroegere beleidsvoornemens. Dit roept de vraag op hoe een aantal nieuwe beleidsaccenten de komende jaren zullen kunnen verdergezet worden.

Tewerkstelling van allochtonen: niet langer vrijblijvend 

10/09/02 - Minister Vande Lanotte wil werkgevers verplichten om allochtonen in dienst te nemen; de allochtonen van hun kant moeten bereid zijn (taal)opleidingen te volgen. Het Vlaams ABVV pleit voor een veralgemening van positieve actieplannen of beter nog diversiteitsplannen, via overleg als het kan, bij wet als het moet. De Vlaamse overheid moet een sluitend aanbod inzake taalopleidingen garanderen, wat extra-budgetten veronderstelt in 2003.

NIET BIJ DE PACTEN BLIJVEN ZITTEN 

09/07/02 - Vlaams ABVV en ACV willen op de vooravond van de 11-julivieringen hun prioriteiten voor de rest van de regeerperiode, en in het bijzonder voor de begroting 2003, onderlijnen.

Persbericht 'Rondetafelconferentie Onderwijs' 

03/04/02 - De Vlaamse regering organiseert een rondetafelconferentie leerplichtonderwijs. Het opzet van deze conferentie bestaat erin om met alle belanghebbenden een (middel)langetermijnvisie te ontwikkelen rond het leerplichtonderwijs.Tegen het zomerreces zouden er al resultaten moeten zijn. Het Vlaams ABVV heeft zijn prioriteiten op een rijtje gezet.

Voorstel van minister Dewael inzake risicokapitaal: welk middel voor welk (heilig) doel? 

08/03/02-Minister Patrick Dewael stelt voor om particuliere investeringen in risicokapitaal fiscaal aftrekbaar te maken in de personenbelasting. Deze fondsen zouden dan het verzameld kapitaal moeten investeren in duurzame KMO's. Het Vlaams ABVV ondersteunt de doelstelling maar we hebben kritiek op de manier waarop de Vlaamse liberalen dit willen bereiken.

Tienrittenkaart van Vlaams ACV en ABVV voor Vlaamse Economie en Arbeidsmarkt 

De werkloosheid in Vlaanderen klimt opnieuw. Het aantal vacatures en aanwervingen is drastisch gedaald, het aantal collectieve afdankingen is zwaar gestegen. Er zijn bovendien weinig signalen die aangeven dat dit slechts een korte inzinking zou zijn. Het Vlaams ABVV en het Vlaams ACV vinden het niet aangewezen dat de Vlaamse overheid een afwachtende houding aanneemt. Ook Vlaanderen beschikt over hefbomen om de recessie tegen te gaan en de sociale schade te beperken.