(0)

Selecteer Regio

ESF: school@work unlimited

Deze website kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen. Ontdek de werking in Vlaanderen via www.esf-agentschap.be.


Korte samenvatting project.

School@work unlimited wil jongeren vanaf 15 jaar tot het einde van hun schoolcarrière op de best mogelijke manier en op basis van beste Vlaamse en transnationale praktijken op een ludieke, participatieve en eigentijdse manier informeren over de eigen arbeidsmarkt en deze over de grenzen.
Onderwerpen die hierbij onder meer aan bod komen zijn grensarbeid, loopbaandenken, cross-domeincompetenties, migratie en integratie e.d.m.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande of nieuw te ontwikkelen tools en methodologieën op basis van beste praktijken uit binnen- en/of buitenland. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van wederzijdse ervaringsuitwisseling en mutuallearning tussen de nationale en transnationale partners.

Website: school@work

Terug Top