(0)

Selecteer Regio

Studietoelagen en het groeipakket: wat moet je weten?

Vanaf 1 januari 2019 is elke regio verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag. In Vlaanderen kreeg de kinderbijslag een nieuwe naam: het Groeipakket. Dit Groeipakket bundelt alle bedragen (kinderbijslag en andere financiële tegemoetkomingen) die de Vlaamse overheid voorziet.


Heb je kinderen in het kleuter, lager of secundair onderwijs?

Is je kind geboren vóór 2019 dan verandert er niet zoveel.

Je blijft de ‘oude’ bedragen ontvangen.  Wel kan je  afhankelijk van je situatie de vernieuwde toeslagen ontvangen.  Het gaat dan om de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag of de kleutertoeslag.

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen.  Als je er recht op hebt, krijg je deze automatisch.

Kind geboren na 2019? 

In plaats van een geboortepremie krijg je een vast startbedrag van 1144,44 euro. Elke maand krijg je dan een vast basisbedrag van 166,46 euro. 

Afhankelijk van je situatie kan je recht hebben op een sociale toeslag (afhankelijk van je inkomen), een zorgtoeslag (voor kinderen met een beperking) of een schoolbonus.

Hoe aanvragen?

Sinds 1 januari 2019 zijn er vijf Vlaamse uitbetalers die ervoor zorgen dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen.

Wanneer betaald?

Elke 8ste van de maand ontvang je het maandelijks basisbedrag en de toeslagen.  De schoolbonus wordt in augustus betaald. 

De kinderopvangtoeslag krijg je op de 20ste van de maand.

De kleutertoeslag voor driejarigen ontvang je na de derde verjaardag van je kind. De kleutertoeslag voor vierjarigen ontvang je na de vierde verjaardag.

Meer info op www.groeipakket.be

Volg je een hbo5-opleiding verpleegkunde?

Studenten HBO5 Verpleegkunde en leerlingen in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar, krijgen geen Groeipakket meer. Zij wenden zich voor een schooltoeslag het best snel tot een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket (formulier opstart onderzoek schooltoeslag).

Hulp nodig bij je aanvraag of heb je nog vragen?

Je kan hiervoor terecht bij jouw vakcentrale. Hun gegevens vind je hier.

Ben je een student hoger onderwijs?

Kreeg je vroeger al een toelage?  Dan hoef je niets te doen.  De dienst Studietoelagen start vanaf september zelf een dossier op. Je krijgt dan een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen. 

Is het de eerste keer dat je een toelage aanvraagt?  Dan kan je vanaf 1 augustus een aanvraag indienen via het digitaal loket van de afdeling Studietoelagen.

De bedragen voor het hoger onderwijs schommelen tussen 277,46 euro (minimumtoelage) en 2.577,17 euro (volledige toelage). Zit je op kot of ben je zelfstandig student, dan kan dit oplopen tot 4.293,85 euro.

Meer info op www.studietoelagen.be

Terug Top