(0)

Selecteer Regio

Loopbaandienstverlening

Het ABVV is de verzekering voor jouw loopbaan. Zie je het niet zitten om in deze ratrace voltijds te werken tot 67 jaar? Wil je opnieuw de baas worden over je eigen loopbaan? Zoek je een evenwicht tussen je job en je gezin?


We onderzoeken samen met jou welke mogelijkheden er zijn en welke keuze je best maakt.

Tijdskrediet/thematisch verlof

Tijdskrediet en thematisch verlof geven je de mogelijkheid om tijdelijk jouw arbeidsprestaties te verminderen of zelfs volledig te schorsen.  Er bestaan  verschillende stelsels afhankelijk van je situatie.  Je moet uiteraard ook voldoen aan een aantal voorwaarden.  Bovendien moet je ook rekening houden met de gevolgen voor jouw pensioen. 

Vragen over tijdskrediet of thematisch verlof?  Neem contact op met de medewerkers van je vakcentrale.  Zij beantwoorden al jouw vragen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Zij bemiddelen ook met je werkgever. 

Weet je niet tot welke vakcentrale je behoort?  De onthaalmedewerkers van het ABVV helpen je: 053 78 78 78

Landingsbaan

De regering Michel trekt de leeftijdsgrens voor de landingsbanen op van 55 naar 60 jaar. Dit geldt voor nieuwe landingsbanen die starten op 1 januari 2019. Vanaf dan moet je dus 60 jaar zijn om in een landingsbaan te stappen.

Met een landingsbaan schakel je over naar een halftijdse tewerkstelling of verminder je je arbeidsprestaties met één vijfde. De RVA betaalt je een uitkering bovenop je deeltijds loon. Zo kan je langer aan de slag blijven.

Je moet een landingsbaan op tijd aanvragen bij je werkgever.

Wanneer aanvragen

In een onderneming met meer dan 20 werknemers moet je je aanvraag drie maanden op voorhand indienen bij je werkgever.

In een onderneming met minder dan 20 werknemers moet je aanvraag zes maanden op voorhand binnen zijn.

Ik ben te laat? Wat nu?

Enkel als je werkgever akkoord gaat met de inkorting van de aanvraagtermijn kan je nog een aanvraag indienen. De aanvraagtermijn kan zelfs tot 1 dag beperkt worden.

Vragen

Contacteer je delegée in je bedrijf of ga langs bij je vakcentrale. Je vindt hier de gegevens.

Weet je niet tot welke vakcentrale je behoort?  De onthaalmedewerkers van het ABVV helpen je: 053 78 78 78

SWT (brugpensioen)

Je wil stoppen met werken. Behoort brugpensioen tot de mogelijkheden?

Onze consulenten van de vakcentrales hebben toegang tot alle collectieve arbeidsovereenkomsten(CAO) die hierover gesloten zijn. De contactgegevens vind je op onze website of kreeg je bij aansluiting.

(Vervroegd) pensioen

Ben je al met pensioen of  wil je weten of je met vervroegd pensioen kan?  nadert het?

We bekijken samen met jou:

  • Wanneer je op (vervroegd) pensioen kan
  • Hoe het zit met het afkopen van studiejaren en is het interessant?
  • Hoeveel pensioen je krijgt
  • Of je kan bijverdienen

Contact

Maak een afspraak bij onze dienst sociaal recht.

Jouw pensioendossier zelf bekijken

Je kan zelf kijken in mypension, jouw online pensioendossier. Je kan inloggen met je ID-kaart. Je hebt dan wel een kaartlezer nodig.

Wil je een berekening van jouw pensioenbedrag opvragen dan kan dat via het gratis nummer 1765. 

De Federale Pensioendienst heeft verschillende pensioenpunten waar je met je vragen terecht kan. Een overzicht van deze zitdagen vind je via deze link: www.pensioenpunt.be.

Terug Top