(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

Congres 2010: goedgekeurde standpunten en actiepunten 8/5/2010

Over armoedebestrijding, werkbaar werk, een sterke overheid en een sterk ABVV in Vlaanderen. Plus actualiteitsmoties, interviews met delegees en met Caroline Copers en massa‘s foto‘s.

Vlaams ABVV | 2010
Brochure | 84 blz.
Gratis

Congres 2010: slottoespraak Caroline Copers 8/5/2010

Wat worden onze strijdpunten voor de volgende vier jaar? Wat verwachten onze leden van ons? En wat met de federale verkiezingen van 13 juni 2010?

Congres 2010: actualiteitsmoties 8/5/2010

Op het congres van 8 mei 2010 werden ook drie actualiteitsmoties goedgekeurd: over de VRT, over Griekenland en over Palestina.

Congres 2010: Monique getuigt over armoede [video] 8/5/2010

Monique is ervaringsdeskundige van de armenverenigingen. Als inleiding op het congresthema ‘Aan het werk en toch arm‘ vertelt zij over wat het is arm te zijn, en wat de vakbond daaraan kan doen.

Congres 2010: activiteitenverslag 2006-2009 6/4/2010

Cijfers, feiten, foto‘s en interviews over het ABVV in Vlaanderen tussen 2006 en 2009.

Vlaams ABVV | 2010
Brochure | 64 blz.
Gratis

Congres 2010: Een sterke vakbond is broodnodig 19/1/2010

Aan het werk en toch arm, werkbaar werk, een sterke overheid en een sterk ABVV in Vlaanderen. Dat zijn de vier thema‘s van het congres van het Vlaams ABVV op 7 en 8 mei 2010.

Congres 2006: Weer Werk 6/5/2006

Het Vlaams ABVV congresseerde op 5 en 6 mei 2006. Onder het motto ‘Weer Werk‘ werden drie thema’s behandeld: een slimme economie, gelijke arbeidskansen voor iedereen en werken aan kwaliteit. Lees hier alle congresdocumenten.

Congres 2001: Het ABVV in een veranderend Vlaanderen 19/10/2002

Het Vlaams ABVV congresseerde op 15 oktober 2001. Onder het motto ‘Het ABVV in een veranderd Vlaanderen‘ werden volgende thema‘s behandeld: overleg en politiek, interprofessionele werking, levenslang en levensbreed leren, duurzaam werken.

Ideologie 22/10/2001

Wat verstaan wij onder ideologie? Welke rol speelt ideologie voor het ABVV?

Geschiedenis van het ABVV in een notendop 18/10/2001

De ontstaansgeschiedenis van het ABVV, de gewesten en de drie intergewestelijken in 40 regels. Korter kan niet.

Doelstellingen van het ABVV 10/10/2001

Maak kennis met de tien thema‘s van het ABVV: van ‘arbeid herverdelen’ over onder meer ‘milieu en werk’ tot ‘een leven lang leren‘ en ‘de wereld is geen koopwaar‘.