(0)

Selecteer Regio

F.A.Q.

Hier vind je de veelgestelde vragen en hun antwoorden binnen onze vakbond.


Ik moet voor het eerst werkloosheidsuitkeringen aanvragen na een tewerkstelling. Welke stappen moet ik ondernemen? 

Schrijf je binnen de 8 kalenderdagen in als werkzoekende bij VDAB en ga je inschrijven bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Breng hiervoor een officieel identiteitsbewijs mee, zo nodig je arbeidsvergunning, bankkaart, C4 als je die al hebt en eventueel de opzeggingsbrief.

Ik was werkloos. Ik heb gewerkt. Moet ik een nieuwe uitkeringsaanvraag doen? 

Als de onderbreking van de werkloosheid 28 of meer opeenvolgende kalenderdagen bedraagt, is herinschrijven in een van onze kantoren noodzakelijk. Je moet je ook binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de datum dat u uitkeringen wenst, opnieuw inschrijven bij de VDAB.

Mijn beroepsinschakelingstijd afgelopen. Wat moet ik doen? 

Kom naar de werkloosheidsdienst van het ABVV en breng de volgende documenten mee: identiteitskaart/verblijfsvergunning, bankkaart, C109/36 ingevuld door de school waar je secundair onderwijs hebt gevolgd en door de VDAB, jobstudentencontracten of C4 als je die hebt. Ook al beschik je nog niet over al deze documenten, dan kan je toch al naar de werkloosheidsdienst komen om je dossier samen te stellen.

Ik ben werkloos en ontvang uitkeringen via het ABVV. Ik woon in Aalst en ik verhuis binnenkort naar Dendermonde. Welke stappen moet ik ondernemen? 

Je komt gewoon, met een geldig identiteitsbewijs, naar je nieuwe plaatselijke werkloosheidsdienst waar je je adreswijziging opgeeft. Je moet niet te wachten tot de wijkagent langs geweest is, kom zo snel mogelijk naar ons plaatselijk kantoor. Je moet ook aan de VDAB je adreswijziging doorgeven.

Ik heb een andere bankrekening. Hoe meld ik het nieuwe nummer? 

Je moet binnen 8 kalenderdagen, persoonlijk en met een identiteitsbewijs, naar de ABVV werkloosheidsdienst om er aangifte te doen van het gebruik van een nieuw rekeningnummer

Ik ben pas gehuwd. Verandert dat iets aan mijn toestand? 

Je moet persoonlijk naar de ABVV werkloosheidsdienst om er je gezinssamenstelling te wijzigen. Daar zullen onze medewerkers je inlichten over je nieuwe statuut en de gevolgn ervan voor uw werkloosheidsuitkeringen.

Ik heb 3 jaar deeltijds gewerkt. Geeft dit recht op werkloosheidsuitkeringen? 

Natuurlijk. Breng je C4 of je opzeggingsbrief en een identiteitsbewijs naar de ABVV werkloosheidsdienst. Daar zal men je uitgebreid uitleg geven over de toelaatbaarheidsvoorwaarden. Je moet je binnen de 8 kalenderdagen ook aanbieden bij de VDAB.

Ik ben alleenstaand en heb een kind ten laste. Mijn kind begint te werken. Wat moet ik doen? 

Ga zo snel mogelijk naar uw plaatselijke werkloosheidsdienst met de arbeidsovereenkomst van uw kind. Vanaf de datum van eerste aanwerving blijft u nog gedurende een jaar "gezinshoofd".

Ik heb doorhalingen gemaakt op mijn controlekaart. Heeft dat belang? 

Je moet er altijd voor zorgen bij het invullen van de controlekaart geen vergissing te maken. Dit rechtzetten via doorhalingen, uitwisbare inkt of Tipp-Ex mag niet. Heb je je toch vergist, kom dan naar de ABVV werkloosheidsdienst.

Ik ben vergeten bepaalde vakjes op mijn controlekaart zwart te maken op dagen dat ik gewerkt heb. Wat moet ik doen? 

Kom onmiddellijk naar de ABVV werkloosheidsdienst om een spontane verklaring af te leggen. Zo kan je een sanctie van de RVA vermijden.

Mijn bevallingsrust is afgelopen. Moet ik me opnieuw inschrijven bij de werkloosheidsdienst? 

Het eerste wat je moet doen, is je inschrijving bij de VDAB vernieuwen binnen 8 kalenderdagen volgend op de ingangsdatum van uw uitkeringsaanvraag. Met een attest van inschrijving bij de VDAB bied je je aan bij de werkloosheidsdienst. Daar vul je een formulier C6 in en laat je jouw gezinstoestand bijwerken. We bekijken dan ook of je recht hebt op een geboortepremie.

Ik ben uitkeringsgerechtigd volledig werkloze, ik ben minstens 50 jaar oud en ik begin deeltijds te werken. Heb ik recht op een toeslag

Naargelang je gezinstoestand en afhankelijk van het aantal uren dat je zal presteren, kan je recht hebben op een bijkomende werkloosheidsvergoeding, ongeacht je leeftijd. Dit is afhankelijk van je loon, in vergelijk met je werkloosheidsrecht.

In elk geval moet je jouw nieuw statuut zo snel mogelijk melden via de werkloosheidsdienst, want de RVA moet op de hoogte zijn van uw werkhervatting.

Twee jaar geleden heb ik verzaakt aan mijn werkloosheidsuitkeringen. Kan ik die opnieuw krijgen? 

Ja dat kan. Daarvoor moet je bij de VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende, in orde zijn met de vakbondsbijdragen bij je vakcentrale en langskomen bij onze werkloosheidsdienst om je opnieuw in te schrijven. Zolang geen 36 maanden verstreken zijn sinds de laatste werkloosheidsuitkering, kan je opnieuw toegelaten worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Wat betekent de aangepaste beschikbaarheid en vanaf welke leeftijd kan ik deze vrijstelling aanvragen?

Aangepaste beschikbaarheid en de nieuwe vrijstelling voor oudere werklozen

Vanaf de leeftijd van 60 jaar bent u onderworpen aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid. Dat betekent dat u automatisch de volgende vrijstellingen geniet:

Je moet niet meer actief naar werk zoeken.

Je bent niet meer onderworpen aan de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk.

Je moet niet meer in het bezit zijn van een controlekaart. Je mag gebruik maken van de aangifteprocedure "formulier C99" ter vervanging van de controlekaart.

Ik wil weer studies met volledig leerplan aanvatten. Is dit verenigbaar met mijn werkloosheidsuitkeringen?

Neem contact op met de VDAB. Zij kunnen je de toestemming voor een opleiding of studie geven.

Ik wil mantelzorg geven, wat houdt dit in?

Je bent voor deze periode vrijgesteld van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. Tijdens deze periode van vrijstelling wordt het bedrag van jouw uitkering verlaagd. Dit moet op voorhand worden aangevraagd.

Ik heb in het onderwijs gewerkt. Heb ik recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens de schoolvakanties?

Voor leerkrachten gelden enkele bijzondere regels voor vergoeding tijdens de schoolvakanties.

Korte vakanties (Kerst, Pasen, ...)

De kerst- en de paasvakantie en de andere schoolvakanties worden als werkdagen betaald wanneer ze in een periode van tewerkstelling vervat zijn. Dan hebt u dus geen recht op werkloosheidsuitkeringen.

De grote vakantie (de uitgestelde bezoldiging)

Als tijdelijke leerkracht kunt u tijdens de grote vakantie vergoed worden nadat de door uitgestelde bezoldiging gedekte dagen uitgeput zijn. 
De uitgestelde bezoldiging is gelijk aan een bedrag evenredig met de prestaties die in het afgelopen schooljaar werden geleverd. 

De vrijstelling “onderwijs”

Iedere persoon die in de loop van het schooljaar dat de grote vakantie voorafgaat, bezoldigde arbeidsprestaties heeft geleverd in een onderwijsinstelling die is opgericht of erkend door een gemeenschap, is vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende gedurende de maanden juli en augustus.
Het volstaat dus werkelijk gewerkt te hebben in een onderwijsinrichting tussen 1 september en 30 juni van het schooljaar dat onmiddellijk aan de grote vakantie voorafgaat, ongeacht de duur van de arbeidsprestaties en de werktijdregeling, de aard van de arbeidsprestaties en de functie waarin ze werden uitgeoefend.

Als je op 1 september nog werkloos bent, moet je je binnen 8 dagen bij de VDAB inschrijven. Op het einde van de maand september moet je dit attest A23 samen met je controlekaart indienen.

Ik wil werk zoeken in een ander land van de Europese Unie. Welke rechten heb ik? 

Je bent werkloos en je bezit de nationaliteit van een land van de Europese Unie, dan kan je met behoud van de Belgische uitkeringen werk gaan zoeken in een andere lidstaat van de Unie.

Je moet als uitkeringsgerechtigde volledig werkloos zijn en minstens gedurende 4 weken in België als werkzoekende ingeschreven zijn. 

Je vraagt de RVA om je recht op uitvoer vast te stellen en het formulier U2 uit te reiken. 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan zal het werkloosheidsbureau je het formulier U2 en de controleformulieren C3-export (te gebruiken tijdens de uitvoerperiode) bezorgen. 

In het land waar je werk gaat zoeken, moet je je binnen 8 kalenderdagen bij de plaatselijke bevoegde diensten inschrijven als werkzoekende. 

Bij je terugkeer in België moet je je binnen 8 kalenderdagen opnieuw als werkzoekende inschrijven bij de VDAB en opnieuw een uitkeringsaanvraag indienen bij je uitbetalinginstelling (met het formulier C109). 

Heb je in het buitenland gewerkt, vraag dan (bij voorkeur vóór je terugkeer naar België) aan de bevoegde dienst in het buitenland een document U1 met de gegevens van deze tewerkstelling en bezorg dit formulier aan je uitbetalinginstelling.

Ik wil met brugpensioen gaan. Welke stappen moet ik ondernemen? 

Je moet verschillende voorwaarden vervullen. Het beste is contact op te nemen met je vakcentrale. De wetgeving is immers zeer ingewikkeld en volop in verandering.

Terug Top