(0)

Selecteer Regio

Afspraak ontslag wegens medische redenen

Je wil een afspraak over medisch ontslag. Hier vind je wat je allemaal moet meebrengen en kan je een kantoor kiezen om een afspraak te maken.


Welke documenten zijn nodig voor een aanvraag van werkloosheid na een medisch ontslag?

Afhankelijke van de situatie kan een combinatie van volgende documenten nodig zijn:

  • Bij tewerkstelling de c4 van de laatste tewerkstelling van minstens drie maand
  • Bij ziekte vergoed door de mutualiteit/riziv aan het einde of aansluitend op de tewerkstelling een document c6 ondertekend door betrokkene
  • Een kopie van de beslissing van de arbeidsgeneesheer.
  • Bij een eerste aanvraag tevens een document c1 met de persoonlijke gegevens van betrokkene, ondertekend door betrokkene

De indieningstermijn is ten laatste binnen de twee maand na het einde van de wachttijd (van datum tot datum)

Downloads

Ik wil een afspraak in:

Terug Top