(0)

Selecteer Regio

Afspraak behoud van rechten met inkomensgarantieuitkering

Je wil een afspraak over behoud van rechten met inkomensgarantieuitkering. Hier vind je wat je allemaal moet meebrengen en kan je een kantoor kiezen om een afspraak te maken.


Welke documenten zijn nodig voor een aanvraag behoud van rechten met inkomensgarantieuitkering?

Van volledig werkloos naar deeltijds werk:

  • Bewijs van inschrijving vdab als deeltijds werkzoekende
  • Formulier c131a werknemer ondertekend door de werknemer
  • Elektronische aangifte c131a van de werkgever (niet op papier)

Van voltijds werkend naar deeltijds werk:

  • C4 laatste tewerkstelling
  • Bewijs van inschrijving vdab als deeltijds werkzoekende
  • Formulier c131a werknemer ondertekend door de werknemer
  • Elektronische aangifte c131a van de werkgever (niet op papier)

Bij wijziging van deeltijdse werkgever of bijkomen of wegvallen van een tewerkstelling in combinaties:

  • Het document c4 van de wegvallende betrekking
  • Een c131a werknemer voor elke beginnende tewerkstelling
  • inschrijvingsbewijs vdab als deeltijds werkzoekende

De indieningstermijn is ten laatste binnen de twee maanden van datum tot datum vanaf de eerste dag na het einde van de opzegtermijn.

Meer info en formulieren

Downloads

Ik wil een afspraak in:

Terug Top