(0)

Selecteer Regio

Afspraak aanvraag wachtuitkering

Je wil een afspraak over een wachtuitkering. Hier vind je wat je allemaal moet meebrengen en kan je een kantoor kiezen om een afspraak te maken.


Welke documenten zijn nodig voor een aanvraag wachtuitkeringen?

Afhankelijke van de situatie kan een combinatie van volgende documenten nodig zijn:

  • Het document c109-36 AANVRAAG ingevuld en ondertekend door het lid en/of c109-36 ATTEST door de school die rechtgevende studies opent.
  • Een bewijs van 2 positieve evaluaties van de vdab
  • Een bewijs van periodes van inschrijving in de vdab voor de volledige wachttijd (overzicht in en uitschrijvingen)
  • Bij tewerkstelling in de wachttijd de c4 van de laatste tewerkstelling
  • Bij ziekte aan het einde van de wachttijd, een document c6
  • Bij een eerste aanvraag tevens een document c1 met de persoonlijke gegevens van betrokkene, ondertekend door betrokkene

De indieningstermijn is ten laatste binnen de twee maand na het einde van de wachttijd (van datum tot datum).

Meer info en formulieren

Downloads

Ik wil een afspraak in:

Terug Top