(0)

Selecteer Regio

ABVV-centrales

De centrales behartigen de belangen van de sectoren waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Zij strijden voor optimale werkomstandigheden en zorgen dat de stem van de werknemers wordt gehoord.


Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Alle gewestelijke (of lokale) afdelingen van een bepaalde centrale vormen op hun beurt samen de nationale centrales. Deze centrales worden de professionele werking van het ABVV genoemd.

Welke beroepscentrales zijn er?

Het ABVV telt zes beroepscentrales.

  • Algemene Centrale (AC)
  • Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)
  • ABVV-Metaal
  • Belgische Transportarbeidersbond (BTB)
  • Voeding Horeca Diensten (HORVAL)
  • Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD)

Contact

Hier vind je de contactgegevens per centrale.

Terug Top