(0)

Selecteer Regio

Deeltijds werk

We weten dat veel werknemers die deeltijds (beginnen te) werken, niet op de hoogte zijn van hun rechten, noch van de gevolgen van deeltijds werk. Daarnaast bestaan er heel wat verschillende systemen waarover je je best (op voorhand) informeert.


Je keuze heeft gevolgen

De keuze die je maakt, zal niet alleen gevolgen hebben voor je loon, je eindejaarspremie, je vakantiedagen en vakantiegeld, maar ook voor je sociale rechten, zoals je ziekte- en werkloosheidsvergoeding en je pensioen. En die gevolgen ondervind je dus niet onmiddellijk, maar later, als je werkloos wordt of met pensioen gaat.

Je was werkloos voor je deeltijds begon te werken

Schrijf je altijd in bij onze werkloosheidsdienst als ‘deeltijds met behoud van rechten’. Zelfs als je dit niet deed voor je parttime begon te werken, kan je dat nu nog doen, ook al beginnen de voordelen dan maar vanaf vandaag te lopen. Alleen zo behoud je volledige rechten als je later terug werkloos wordt, en bouw je ook nog belangrijke aanvullende pensioenrechten op voor de uren dat je niet werkt.

Je kan tot 1.500 euro pensioen per jaar verliezen als je dit niet doet!

Als je bruto maandloon minder dan 1.562,59 euro bedraagt en je werkt niet meer dan 4/5den, heb je trouwens ook recht op een aanvullende werkloosheidsuitkering.

Je werkt, maar je wil minder werken

Gebruik eerst je rechten op ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor zieke familieleden en tijdskrediet.

Maak je geen gebruik van deze voordelige systemen en ga je ‘vrijwillig deeltijds’ werken (= je werkt minder uren dan de ‘normale arbeidsduur’ in je bedrijf) , dan verlies je veel sociale rechten wanneer je werkloos of ziek wordt, en/of wanneer je met pensioen gaat. Ook dit kan je veel centen kosten.

Je werkt best niet vrijwillig deeltijds en zeker niet minder dan 1/3de

Je kan dan geen aanvullende werkloosheidsuitkeringen krijgen. Je verliest bovendien je recht op volledige werkloosheidsuitkeringen en ontvangt dus een pak minder uitkering, indien je terug volledig werkloos zou worden (behalve in een beperkt aantal uitzonderingen). Minder dan 1/3de werken heeft enorme gevolgen voor je pensioen. Je hebt voor de jaren dat je minder dan 1/3de werkt geen recht (verhoudingsgewijs) op het minimumpensioen. De jaren dat je minder dan 1/3de werkt, tellen ook niet mee om vervroegd met pensioen te kunnen gaan.

Terug Top