(0)

Selecteer Regio

Juridisch advies en bijstand

Als jouw dossier niet buiten de arbeidsrechtbank kan geregeld worden, kan je op ons beroep doen. De dienst sociaal recht onderzoekt jouw dossier en beslist of het een slaagkans heeft. Indien wel, dan voeren we voor jou een procedure voor de arbeidsgerechten.


Als lid van het ABVV Oost-Vlaanderen heb je recht op juridisch advies en bijstand*. 

Je kan terecht bij de dienst sociaal recht voor volgende vragen:

 • arbeidsongevallen: jouw werkgever wil het ongeval niet aangeven als arbeidsongeval, de verzekeraar weigert het ongeval te aanvaarden als arbeidsongeval, de verzekeraar weigert jouw ongeschiktheid of jouw kosten ten laste te nemen.
 • beroepsziekten: je hebt vragen omdat je vindt bent dat jouw ziekte komt door jouw beroep en je wenst hiervoor vergoed te worden.
 • mutualiteit: de adviseur van de mutualiteit ordeelt dat je terug arbeidsgeschikt bent of de mutualiteit vordert uitkeringen terug.
 • verhoor RVA/VDAB: je wenst bijstand omdat je wordt uitgenodigd door de RVA/VDAB waarbij je jouw recht op uitkeringen kan verliezen.
 • beslissing RVA/VDAB: je wenst informatie omdat de RVA of VDAB besliste om je tijdens een aantal weken geen werkloosheidsuitkeringen toe te kennen of je moet een bedrag terugbetalen aan de RVA.
 • integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming: je hebt een beperking en wil weten waarop je recht hebt of je kreeg een brief waarin staat dat je geen recht hebt op een tegemoetkoming. 
 • kinderbijslag: je kreeg een bericht dat je geen recht meer hebt op kinderbijslag of dat je een bepaald bedrag moet terugbetalen.
 • (vervroegd) pensioen: je wil weten wanneer je met (vervroegd) pensioen kan gaan of wanneer je het kan aanvragen.
 • OCMW: jouw aanvraag om leefloon te krijgen of een tussenkomst huurwaarborg werd geweigerd. Of je moet geld terugbetalen aan het OCMW.
 • belastingen: je ontving jouw aanslagbiljet van de belastingen en je twijfelt over het bedrag dat je moet betalen of terugkrijgt wel juist is..
 • grensarbeid en internationale tewerkstelling: je woont in België en overweegt te werken in Nederland of omgekeerd, je hebt gewerkt in Nederland en hebt vragen omtrent het einde van de arbeidsovereenkomst in Nederland, je wenst te gaan werken elders in Europa en je hebt vragen over jouw sociale zekerheid.

Maak een afspraak bij onze dienst sociaal recht.

Openingsuren:

Maandag 9u-12u enkel op afspraak
Dinsdag 9u-12u / 14u-17u enkel op afspraak
Woensdag 9u-12u enkel op afspraak
Donderdag 14u-18u30 vrije inloop
Vrijdag 9u-12u enkel op afspraak

Terug Top