(0)

Selecteer Regio

Recht op dopgeld bij onvoldoend betaald verlof?

Je moet of wil een aantal weken vakantie nemen. Als je onvoldoende betaald verlof hebt opgebouwd, kan je dit in verschillende situaties aanvullen met dopgeld. Neem contact op met onze werkloosheidsdienst zodat het juiste formulier tijdig wordt ingevuld.Je hebt een job en de firma sluit tijdens de vakantie. Dit kan maar hoogstens voor vier weken.

Als je verleden jaar het hele jaar voltijds gewerkt hebt, heb je recht op vier weken betaald verlof. In dat geval heb je voldoende dagen betaald verlof om gedurende die periode vakantie te nemen. Als arbeider krijg je vakantiegeld van een vakantiekas, als bediende krijg je verlofgeld van de werkgever.

Anders is het als je vorig jaar niet het hele jaar voltijds hebt gewerkt. Dan kan het gebeuren dat je niet genoeg dagen betaald verlof hebt. In dat geval heb je misschien recht op één van de soorten ‘dopgeld’ voor de ontbrekende ‘verlofdagen’.

Misschien heb je recht op jeugdvakantie?

Dit is het geval als je vorig jaar gestopt bent met studeren, eind vorig jaar niet ouder was dan 25 jaar én verleden jaar na het einde van je studies minstens 1 maand als ‘loontrekkende’ hebt gewerkt in de privésector. Je betaald verlof en je jeugdvakantie samen kunnen maximum vier weken bedragen. Jeugdvakantie kan je ook nemen als de firma niet sluit (op voorwaarde dat je baas akkoord gaat). Je moet wel eerst je dagen betaald verlof opnemen.

Misschien heb je recht op seniorvakantie?

Dit is het geval als je eind vorig jaar minstens 50 jaar was en gedurende een bepaalde periode geen werkgever had. Je betaald verlof en je seniorvakantie samen kunnen maximum vier weken bedragen. Ook seniorvakantie kan je nemen als de firma niet sluit (op voorwaarde dat je baas akkoord gaat). Ook hier moet je eerst je dagen betaald verlof opnemen.

Of tijdelijke werkloosheid jaarlijkse vakantie

Als je geen recht hebt op jeugdvakantie of seniorvakantie, heb je in de meeste gevallen wel recht op ‘Tijdelijke werkloosheid - Jaarlijkse vakantie’.

Maar opgelet!
Dit gaat alleen over de situatie dat de werkgever zijn onderneming sluit tijdens het verlof. Samen met je betaald verlof kan ook dit maximum vier weken bedragen, en ook hier moet je eerst je dagen betaald verlof opnemen. Bovendien moet je voldoen aan alle regels inzake tijdelijke werkloosheid.

Belangrijk

Als je dit jaar al gewerkt hebt bij een andere baas en je hebt ook daar verlof genomen, wordt het nog wat ingewikkelder. Kom ook dan zeker langs bij onze werkloosheidsdienst om te laten onderzoeken waar je (nog) recht op hebt.

Uitzondering voor interims

Het bovenstaande kan alleen als je in dienst bent van de. Werk je via een interim-bureau, dan kan dit NIET. Als je via een interim-bureau werkt, en de firma sluit in de verlofperiode, dan ben je ontslagen, ben je volledig werkloos. Dat betekent ook dat je onmiddellijk bij onze werkloosheidsdienst moet langskomen om een dossier volledige werkloosheid op te maken én dat je je tijdig moet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (werkwinkel).

Tenslotte: Europees Vakantie

Vanaf 2012 bestaat ook het Europees vakantiegeld.

Dat kan je vanaf dit jaar ontvangen als je geen recht hebt op vier weken betaald verlof én je het lopende jaar al minstens 64 dagen (= 3 maanden) gewerkt hebt. Maar, we raden je aan dit enkel op te nemen als je geen recht hebt op één van bovenstaande uitkeringen. Want dit Europees vakantiegeld is enkel een voorschot op je vakantiegeld van volgend jaar. Wat je dit jaar krijgt, krijg je volgend jaar niet meer. En volgend jaar kun je dat ook niet meer vervangen door jeugdvakantie, seniorvakantie of tijdelijke werkloosheid! Voorzichtig zijn is hier zeker de boodschap. En ook hier geldt de algemene regel: je betaald verlof en je Europees vakantiegeld samen kunnen maximum vier weken bedragen én je moet eerst je dagen gewoon betaald verlof opnemen.

Terug Top