(0)

Selecteer Regio

KOPA

Je bent werkzoekend en wilt graag aan de slag in de sociale sector of je wil met de pc leren werken? Of je voelt wel wat voor extra begeleiding op de werkvloer? Maak hier kennis met KOPA. Alles wordt in samenwerking met de VDAB georganiseerd.


Job- en taalcoaching – haal het beste uit jouw diverse werkvloer

Wat?

Elke werkgever kan een job- en taalcoach onder de arm nemen. De coach ondersteunt de inwerking van een nieuwe medewerker, die zich hierdoor welkom en sneller thuis voelt op de werkvloer. Voor jou als werkgever betekent het:

 • Een hogere efficiëntie
 • Een productieve en diverse werkvloer
 • Een betere communicatie
 • Duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

De coaching is op maat en afgestemd op specifieke werksituaties en noden van een onderneming. Job-en taalcoaching gebeurt vooral op de werkvloer zelf en bestaat uit een aantal gesprekken van 1 uur.

Afhankelijk van de behoeftes kan een coaching variëren van 5 tot 10 gesprekken. De coach en werkgever bepalen samen de frequentie van de gesprekken.

De focus van jobcoaching ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, niet op de technische vaardigheden.

Voor werknemers met lage taal- en communicatievaardigheden combineren we jobcoaching met taalcoaching. Daarbij werken we rond specifiek vakjargon en de communicatie met collega's en klanten.

Voor wie?

Een werkgever kan voor elke nieuwe werknemer een job- en taalcoach inschakelen.

Hoe?

Neem contact op met Kopa Oost-Vlaanderen. Wij komen langs op het bedrijf voor een kennismakingsgesprek en leggen de eerste afspraken vast.  Het opmaken van het coachingstraject gebeurt samen met de werkgever en de werknemer.

Kostprijs?

Voor elk coachingstraject maken wij een offerte op maat op.

Veel Sectorfondsen komen tussen in de kosten.

Als de werknemer tot een bepaalde doelgroep behoort, dan is het coachingstraject gratis voor de werkgever.

Gratis?

De nieuwe medewerker komt in aanmerking voor gratis job- en taalcoaching als hij in Vlaanderen werkt, ten hoogste één jaar in dienst is en tot één van de volgende kansengroepen behoort:

 • niet-Europese nationaliteit/afkomst
 • 55 jaar of ouder
 • een arbeidsbeperking
 • of is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

De werknemer moet een contract onbepaalde duur hebben of een tijdelijk contract met het oog op een vaste aanwerving.  Ook een interim contract komt in aanmerking als het gaat om een contract van minimum 3 maanden met uitzicht op een contract van onbepaalde duur.

Contact

Kopa Oost-Vlaanderen
Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
tel. 09 265 52 65
leen.vanwaesberghe@kopa.be

Website
www.kopa.be

Missie en visie

KOPA ambieert een warme, solidaire en gelijke maatschappij waarin iedereen mee telt.  We zetten specifiek in op de uitdagingen van een diverse maatschappij en werkvloer.  Want werken is de beste springplank naar maatschappelijke integratie en zelfontplooiing,

KOPA geeft trainingen en opleidingen aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers en creëren samen een efficiënte, warme werkvloer met respect voor ieders noden en uitdagingen.  Als trainer op de arbeidsmarkt zijn we de brug naar werk.  We hanteren steeds een innoverende en creatieve blik.  We versterken mensen door hen te begeleiden en ondersteunen naar een kansrijke en duurzame loopbaan, met een focus op zij die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in transitie..

KOPA bouwt mee aan partnerschappen en werkt projecten uit die specifieke groepen bereiken, in het bijzonder projecten die kansen en ondersteuning bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarden

 • We behandelen iedereen gelijk.  We zijn expliciet niet-discriminerend en trekken deze lijn door in heel ons beleid.
 • We zijn geëngageerd, iedereen telt mee.
 • We hanteren een open, innoverende en creatieve blik.
 • We zijn gedreven en krachtig.  We dagen onszelf en onze partners permanent uit, en dragen ons enthousiasme ook over.
 • We hebben een permanente, meedenkende signaalfunctie, waarbij we geargumenteerd vaststellen en oplossingsgericht voorstellen.
 • Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend.  We leggen maximale verbindingen, zowel intern als extern.

Speerpunten van onze werking

 • Gelijkwaardigheid: in de omgang met elkaar verwachten we en stimuleren we wederzijds respect.
 • Focus op een job: de rode draad doorheen de screenings/begeleidingen/opleidingen is de realistische voorbereiding/inwerking op de arbeidsmarkt.
 • Respect voor het individu: we vertrekken vanuit ieders eigenheid. We streven naar respect voor ieders leefwereld en overtuiging zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen Duidelijkheid en eerlijkheid: vanuit een openheid maken we duidelijke afspraken in een veilige context en zorgen we voor een directe en heldere communicatie.
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing: we werken aan zelfontplooiing en stimuleren zelfinzicht, het zelfstandig nemen van stappen om doelen te realiseren en het opnemen van verantwoordelijkheden.
 • Focus op kracht: focussen op mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Terug Top