Bookmark and Share

De inkomensverdeling in België: waar zit jij?

Wat is de kans dat je tot een arm of kwetsbaar gezin behoort?


Modaal inkomen

Het modale inkomen van een alleenstaande Vlaming is zowat 1900 euro per maand (het mediaaninkomen). Dit inkomen is je nettoloon + tegemoetkomingen zoals kindergeld of een ziekte-uitkering, samengeteld voor het hele gezin.

Armoede is volgens Europa een inkomen kleiner dan 60% van dat modaal inkomen. Voor een alleenstaande dus minder dan 1140 euro. Met een inkomen tussen de 60 en 80% van dat modaal inkomen behoor je tot wat ze de kwetsbare lage middenklasse noemen.

Vergelijk even jouw inkomen met dat modaal inkomen, volgens de samenstelling van jouw gezin:
 
  • alleenstaande: 
  • 1900 euro
  • koppel: 
  • 2850 euro (1900 euro + de helft daarvan)
  • alleenstaande met kind:
  • 2470 euro (1900 euro + 0,3 daarvan voor kind tot 14 jaar)
  • koppel met kind: 
  • 3420 euro (1900 euro + 0,5 én 0,3 daarvan voor kind tot 14 jaar)

Kans op armoede

In deze grafiek is het armoederisico van de gemiddelde Vlaming = 1. Een alleenstaande met kinderen heeft bijna 2,5 keer meer kans om tot de arme gezinnen te behoren. Een koppel met kinderen heeft dan weer minder kans dan gemiddeld.

Armoede stijgt, ongelijkheid neemt toe

In deze grafiek zie je een duidelijke trend die het gevoel van velen zal bevestigen. In ons land wordt de middenklasse (inkomen is tussen 80 en 120% van het modaal inkomen) jaar na jaar kleiner. De voorbije jaren steeg de groep van arme en van kwetsbare gezinnen in de lage middenklasse. Maar ook de gezinnen die het wél breed hebben, nemen toe in aantal. De tegenstellingen, de ongelijkheid neemt dus toe.

Vele alleenstaanden of alleenstaanden met kinderen zijn kwetsbaar... en hun aantal groeit. Alleenstaanden - al dan niet met kinderen - zijn met 2,2 miljoen in België, bijna de helft van alle huishoudens. 400 000 kinderen groeien op in armoede.
Koppels daarentegen horen veel makkelijker tot de middenklasse of de rijken.

Deed jij iets op je werk dat alleenstaanden met kinderen helpt, op financiëel vlak of om het met de kinderen georganiseerd te krijgen? Laat het ons hier weten. 

 

Lees ook

Andere sites

Terug Top