(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Met dank aan De Wever

‘Als De Wever niet oplet, eindigt hij met de PS in de oppositie’

In zijn nieuwste boek ‘Met dank aan de overkant’, doorprikt Vincent Scheltiens haast op elke pagina een paar mythes en vooroordelen.


Zonder België geen Vlaams of Waals nationalisme

De N-VA rekent erop dat Wallonië op termijn zelf zal aansturen op de splitsing van het land. Hij hoopt dat de PTB/PVDA de PS verder naar links duwt, maar als hij niet oplet, belandt hij samen met de PS in de oppositie.” Historicus Vincent Scheltiens bestudeerde de Waalse en Vlaamse identiteitsconstructie na 1830 en schreef een geschiedenisboek dat hyperactueel is voor het België van vandaag.

Vincent Scheltiens, doctor geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, is vooral geïnteresseerd in hoe nationale identiteiten tot stand komen. Zijn geliefkoosde onderzoeksdomein is België, een land dat bestaat uit twee “mentale minderheden” – het citaat is van Jean-Luc Dehaene.

Het discours dat Vlamingen en Walen over elkaar hebben geconstrueerd sinds 1830 is erg gelijklopend.

Allebei zetten ze zich – in de ene periode wat meer dan de andere – af tegen België (en ook Brussel), om hun eigen slachtofferpositie in de verf te zetten. Allebei spreken ze al 187 jaar in nauwelijks verholen racistische bewoordingen over elkaar; misschien een verklaring voor het (internationaal gemeten) hardnekkige latente racisme in ons land.

Belangrijke les uit het boek is dat de radicale flamingante en wallingante woordvoerders altijd een relatief kleine minderheid zijn geweest. Hun discours sijpelde zelden in al zijn radicaliteit door tot de mainstream, tenzij op een aantal historisch cruciale momenten.

Wel gebruiken de radicale Vlamingen de grofste anti-Vlaamse uitspraken van sommige wallinganten om hun Vlaamse stellingen met nog meer vuur te verkondigen. En omgekeerd. Die uitspraken sijpelen, in afgezwakte vorm, wél door tot de mainstream.

Zo wordt ‘Met dank aan de overkant’ een spiegelpaleis waar je radicale Vlamingen en Walen vaak onderling kunt verwisselen.

Eén feit staat vast: zonder België was er geen Vlaams of Waals nationalisme geweest. Maar het omgekeerde is ook waar. België kon maar ontstaan én overleven dankzij dat hybride verstandshuwelijk tussen Vlamingen en Walen

Geen twee democratieën

Volgens Scheltiens is de federalisering van België is er maar gekomen omdat zowel Vlamingen als Walen geloofden dat een sterk Europa uiteindelijk België zou doen verdampen. "Als dat Europa nu toch geen veilige haven zou blijken te zijn, dan valt dat argument weg. De vraag is dan of een verdere verzelfstandiging van de deelstaten nog zo’n goed idee is. De robuuste Belgische sociale zekerheid splitsen zonder een Europees vangnet, zou bijvoorbeeld al een heel heikel avontuur zijn.”

“Alle grote ideologieën van de voorbije 150 jaar zijn in crisis geraakt door de globalisering en het verdwijnen van de Sovjet-Unie. Er is geen enkele reden waarom het nationalisme immuun zou zijn voor dat verval. Is het écht een alternatief dat Vlaanderen zou kiezen voor een soort van autarkie waarbij het zijn boontjes helemaal alleen zou doppen?”

Te koop

‘Met dank aan de overkant – Een politieke geschiedenis van België’ door Vincent Scheltiens, uitgeverij Polis, 320 blz

 

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Terug Top