(0)

Selecteer Regio

Militant of afgevaardigde

Ontdek hier wat wij te bieden hebben aan militanten en afgevaardigden.


Je kan participeren aan militantenavonden en aan ons ruim syndicaal, sociaal en cultureel aanbod.

Militanten zijn leden die geïnteresseerd zijn om mee te bouwen aan het maatschappelijke project van de vakbond. Delegees zijn militanten die verkozen zijn om de vakbond te vertegenwoordigen op de werkvloer. Een grote verantwoordelijkheid rust bij de verkozenen voor de Ondernemingsraad(OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Het is van belang dat alle militanten op de hoogte zijn van het actie- en communicatieplan van het ABVV. Als we Samen Sterk ons maatschappelijk project willen verwezenlijken dan moeten we vanuit een netwerk, bewegingswerk doen. Daarom is het van belang aanwezig te zijn op politiek syndicale militantenavonden, doorgaans regionaal georganiseerd. Als ambassadeur van de vakbond is het van belang iedereen te stimuleren om in te spelen op het syndicaal en cultuur aanbod van ABVV Oost-Vlaanderen.

Participeer aan onze themawerkingen:

Op regelmatige tijdstippen zoomen we in op thema’s zoals de coöperatie, mobiliteit, de sharingeconomie, armoede, integratie, noord – zuid enz. Dit gebeurt adhv werkgroepen, avonden, trefmomenten en uitstappen.

We beschikken over een reguliere werking die de syndicale standpunten van het ABVV voorbereidt op het vlak van de maatschappelijke uitdagingen van senioren. Onze activiteiten en standpunten vind je terug in de Seniorenkrant van Oost-Vlaanderen.

Ons interprofessioneel vormingsaanbod

Het overleg met de directeur van de onderneming aanvatten vergt heel wat kennis en vaardigheden. Daarom organiseren wij voor jou specifieke vormingen. Je kan instappen in onze basisvorming en jezelf verder informeren rond bepaalde thema’s. In onze modules krijg je praktische tips van hoe je bepaalde problemen via het sociaal overleg aanpakt. Dit alles gebeurt in kleine groepen waar je vooral van elkaar leert hoe men het in andere bedrijven aanpakt. Alvast geen schoolse bedoening.

Ondersteuning op de werkvloer

Ons uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig behandeld moet worden op het vlak van onthaal, opleidingsmogelijkheden, de manier waarop je beoordeeld wordt... Vind je dat één en ander verkeerd loopt op de werkvloer, dan kan je contact opnemen met onze diversiteitsconsulenten.

Ondersteuning op het vlak van economische en financiële informatie van het bedrijf (EFI)

Elk jaar wordt de financiële gezondheid van het bedrijf geagendeerd op de ondernemingsraad. Wij bereiden deze analyse met jou voor.

Contact

  • Bekijk onze communicatiekanalen zoals ledenblad De Nieuwe Werker en e-zine Linxe dinges om van ons syndicaal cultureel aanbod op de hoogte te zijn.
  • Wil je links actief zijn, neem contact op met Linx+ via linx+.ovl@abvv.be of 09 265 52 63.
  • Het vormingsaanbod vind je hier terug. 

Terug Top