(0)

Selecteer Regio

Lidgeld

Je betaalt lidgeld en krijgt hierdoor toegang tot allerlei voordelen. Het bedrag dat je betaalt is afhankelijk van jouw situatie. Breng ons steeds op de hoogte! Dit kan gemakkelijk via het e-loket.


Via allerhande kanalen kan je inschrijven:

Je kan je inschrijven via de website, telefonisch, via een vakbondsafgevaardigde, via een centrale en via onze kantoren. Onze contactgegevens vind je hier of in onze regiofolder.

Het gaat om een maandelijkse bijdrage en bij voorkeur via een domiciliëring:

Het bedrag dat je betaalt hangt af van jouw persoonlijke situatie of statuut.

Voor specifieke situaties (werkloosheid, pensioen, leefloon) is er een verlaging van het lidgeld. Wijzigingen worden dus best zo vlug mogelijk doorgegeven aan onze ledendienst. Hun informatie vindt u hier. Meld wijzigingen in je situatie.

Jongeren tot 25 jaar zijn gratis lid zolang ze geen vaste job hebben.

Terug Top