(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Congres 2010: actualiteitsmoties

Op het congres van 8 mei 2010 werden ook drie actualiteitsmoties goedgekeurd: over de VRT, over Griekenland en over Palestina.


Actualiteitsmotie VRT

Het Vlaams ABVV is ten zeerste bezorgd over de toekomst van onze openbare omroep VRT, een integraal onderdeel van democratisch Vlaanderen.

Het besparingsplan van 65 miljoen euro leidt tot de afbraak van deze populaire en naar Europese normen goedkope openbare dienst.

Het Vlaams ABVV steunt de VRT-vakbonden in hun actie en vraagt de Vlaamse regering de lopende Beheersovereenkomst te respecteren, zodat wij ook in de toekomst kunnen beschikken over een volwaardige en brede openbare omroep.


Actualiteitsmotie Griekenland

Onze kameraden in Griekenland strijden op deze moment voor hun rechten.

Een land in crisis door het ongebreidelde kapitalisme wordt door Europa en het IMF dwangmaatregelen opgelegd die niet de veroorzakers van de crisis raken maar de werkende bevolking.

Het is ongeoorloofd dat werknemers 30% van hun loon moeten inleveren, hun dertiende en veertiende maand (eindejaarspremie en vakantiegeld) moeten afstaan en langer moeten werken vooraleer ze op een welverdiend pensioen kunnen gaan, terwijl de banksector wordt beschermd.

Het is niet meer dan normaal dat de vakbonden overgaan tot harde strijd.

We betreuren dat er doden zijn gevallen.

Het congres van het Vlaams ABVV steunt onze Griekse kameraden in hun strijd en roept het federaal ABVV om rechtstreeks en via het EVV dit ook te doen.

Tevens vraagt het congres van het Vlaams ABVV het federaal ABVV zich te organiseren samen met het EVV om een nieuwe aanval op de rechten van de werknemers in Spanje en Portugal (en misschien nog andere landen in de nabije toekomst) af te wenden.

Deze neoliberale stroom in Europa moet worden gestopt.


Actualiteitsmotie Palestina

Waardig werk is onmogelijk onder militaire bezetting

Het recht van het Palestijnse volk op een onafhankelijke staat wordt al meer dan 60 jaar met de voeten getreden.

De Palestijnse bevolking en de arbeiders in het bijzonder zijn het slachtoffer van discriminatie door de staat Israël. Ze worden uitgebuit op het werk, de vrijheid van beweging wordt belemmerd, de arbeidswetgeving wordt geschonden. De staat Israël legt aan de Palestijnse bevolking een Apartheidspolitiek op, vergelijkbaar met de politiek die in Zuid-Afrika werd gevoerd .

Daarbovenop is er de situatie van de bevolking in de Gazastrook die nog steeds lijdt onder het Israëlisch offensief van december 2008 die leidde tot de dood van 1450 mensen en de massale vernietiging van infrastructuur. Meer dan een jaar na de aanval verhindert Israël nog steeds de heropbouw van Gaza op alle mogelijke manieren.

In dergelijke omstandigheden is het onmogelijk om een economische, politieke en sociale ontwikkeling te verwezenlijken. Een vakbond uitbouwen in een overlevingseconomie is onmogelijk.

Gezien deze situatie roept het Congres de Belgische en Europese politieke en syndicale verantwoordelijken op om volgende punten te verdedigen:

  • De heropstart van de onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen met als doel de oprichting - naast een Israëlische staat - van een Palestijnse staat die leefbaar, aaneengesloten en onafhankelijk is binnen de "grenzen" van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en met respect voor het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties.
  • De ontmanteling van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem.
  • De ontmanteling van de Apartheidsmuur.
  • De terugtrekking uit de gebieden die sinds 1967 bezet zijn.
  • Een einde van de Israëlische militaire agressie en de blokkade van de Gazastrook.
  • Respecteren van het recht op terugkeer van de vluchtelingen zoals voorzien in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het Congres vraagt aan het ABVV om aan de Israëlische vakbond Histadrut te eisen om duidelijk afstand te nemen van de door Israël gevoerde politiek. Zoniet moet dit aanleiding geven tot de uitsluiting door het IVV wegens het niet-respecteren van de syndicale deontologie, voor zolang als Histadrut zich niet distantieert van de Israëlische politiek.

Ze vraagt eveneens dat het aanhalen van de solidariteitsbanden met de PGFTU verder gezet wordt.

Het Congres vraagt aan de politieke verantwoordelijken:

  • Te stoppen met elke vorm van wapenhandel met Israël.
  • Een einde te maken aan de import van goederen geproduceerd in de nederzettingen in de bezette gebieden.
  • De stopzetting van campagnes met betrekking tot economische steun en samenwerking met Israël.

Het ABVV moet zich engageren om tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie van 1 juli 2010 tot 31 december 2010 druk uit te oefenen op de Belgische regering teneinde een Europese resolutie op te maken die zich inschrijft op bovenstaande elementen.

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres

Terug Top