(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Opel Antwerpen sluit

15/12/2010 - Is er nog een toekomst voor de industrie in Vlaanderen? Dat vraagt Caroline Copers op haar vrt-blog.


Kiezen voor de lange termijn

Op hetzelfde moment als dat de 50ste verjaardag van de staking 60-61 tegen de Eenheidswet wordt herdacht, is de Opel-vestiging in Antwerpen aan de laatste productiedagen bezig. In stilte, lijkt het wel.

Op hetzelfde moment als dat de vestigingen van Ford-Genk en van Volvo-Gent beloftes krijgen voor een verdere toekomst in ons land, is de strijd van de Opel-arbeiders gestreden.

Toch zal dit Opel-verhaal in de sociale geschiedenis een voorbeeld blijven van een jarenlang volgehouden gevecht voor het behoud van een fabriek en zijn tewerkstelling. En ABVV-Metaal heeft in dit verhaal een belangrijke rol gespeeld.

Haar delegees zijn blijven volhouden dat te snel opgeven geen optie was. En dat een strijd voor het behoud van tewerkstelling en voor een goeie sociale begeleiding hand in hand kunnen gaan. In tegenstelling tot GM en haar aandeelhouders kozen we als vakbond voor de langere termijn.

De strijd verloren?

De werknemers van Opel hebben bewezen dat goede dossierkennis en kennis van het bedrijf wapens geeft om slecht management aan de kaak te stellen.

De werknemers van Opel hebben bewezen dat Europese syndicale solidariteit geen holle slogan is, maar keiharde realiteit en dit doorheen verschillende herstructureringen over verschillende jaren.

De werknemers van Opel hebben gevochten voor hun tewerkstelling.

Blijven vechten was in dit dossier geen teken van zwakte of gebrek aan realiteitszin. Blijven vechten betekende: blijven geloven dat een sluiting toch nog kon worden afgewend.

Het moet dan ook elke syndicalist, ongeacht van welke vakbond, vandaag pijn doen om vast te stellen dat alle inspanningen gedurende lange tijd wel voor uitstel van executie hebben gezorgd, maar dat uiteindelijk de strijd verloren is.

Er is een toekomst voor de industrie

Deze strijd botste op de onwil van GM om de productie op de Antwerpse site te behouden en op de onmacht van de politiek om hier tegen in te gaan. Ondanks de inspanningen van de Vlaamse regering en haar minister- president, ondanks de debatten en moties in het Vlaams parlement en het Europese parlement.

Laat de moed en het engagement ook voor de toekomst een voorbeeld zijn voor de nog resterende assemblagefabrieken in ons land …

Want laat één ding duidelijk zijn: de autoassemblage is niet ten dode opgeschreven hier te lande. Ford-Genk, Volvo-Gent en Audi-Brussel zijn daar het bewijs van. En bij uitbreiding: de industrie is verre van uitgeteld in deze regio.

De dreigende sluiting van Opel vormde trouwens voor de Vlaams regering de aanleiding om een debat op te starten over de toekomst van de industrie, onder de vorm van een Staten-generaal. Dit leverde al een aantal sectorale plannen op, een draaiboek voor sectoren die willen aansluiten, een groenboek, plannen om een Transformatiefonds op te richten…

We zullen er in elk geval op aandringen dat dit nu snel vertaald wordt in concrete acties. Het verhogen van de werkbaarheid en dus van de aantrekkelijkheid van de industrie moet daar zeker deel van uitmaken. Net zoals investeringen in competenties van de werknemers.

Stop het geleuter over hoge loonkosten

Het wordt met andere woorden tijd dat er een werkbaarheidsakkoord wordt onderhandeld, zoals in het regeerakkoord voorzien. En een nieuwe competentieagenda, nu de huidige op zijn einde loopt.

Investeren in innovaties, in beloftevolle niches, in competenties en in werkbaarheid, dat is de opgave. Mogen we nog even herhalen dat ondanks de fameuze ‘hoge loonkost’ Volvo, Ford en Audi blijven investeren in de Vlaamse regio.

Enige tijd geleden deden heel wat ‘deskundigen’ nogal lacherig over de toekomstkansen van de elektrische wagen. Investeren in dergelijke innovaties lijkt ons meer getuigen van langetermijnvisie dan het steriele pleidooi voor loonmatiging.

Discussieer mee

Deze tekst verschijnt ook op de opinie- en debatpagina‘s van deredactie.be.

Lees ook

Zoek op trefwoord

industrie

Terug Top