(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Werkloos en in begeleiding naar werk?

Het ABVV helpt je verder.

21.10.2006 - Het ABVV informeert je over je rechten en plichten in de begeleiding naar werk: wat men van jou verwacht, wat jij van de VDAB of een andere begeleidingsorganisatie mag verwachten, wat je kan doen wanneer men je onheus behandelt.


Recht op werk en op een begeleiding naar werk

Als werkzoekende heb je recht op werk en op een begeleiding naar werk.
Je hebt ook recht op een uitkering.

De RVA kent de uitkeringen toe aan werklozen en controleert hun beschikbaarheid.
De VDAB staat in voor de begeleiding van werklozen naar werk.
Om elke werkzoekende een begeleiding te garanderen, werkt de VDAB samen met andere organisaties.
Bij die organisaties heb je dezelfde rechten en plichten als de werkloze die door de VDAB zelf wordt begeleid.
Wij willen er zorg voor dragen dat dit in de praktijk ook gebeurt. Daarom deze informatie over de manier van werken, wat men van jou verwacht, welke rechten je hebt, wat je kan doen.

De VDAB

De VDAB organiseert specifieke begeleidingsacties voor werklozen die al een tijdje werkloos zijn.
Je wordt uitgenodigd om aan een oriëntatiecursus deel te nemen:
- als je jonger bent dan 25 jaar: vanaf 15 maanden werkloosheid
- als je ouder bent dan 25 jaar: vanaf 21 maanden werkloosheid
Je bent verplicht op deze uitnodiging in te gaan!
Tijdens die oriëntatiecursus gaat men samen met jou na wat je verwachtingen en mogelijkheden zijn, welk soort jobs voor jou het meest realistisch zijn, hoe je het best solliciteert,…
Na de oriëntatiecursus, word je opnieuw (verplicht!) uitgenodigd voor een gesprek.
Naargelang van je situatie, kan men je een traject voorstellen.
Een traject is een actieplan, op jouw maat gemaakt, dat beschrijft welke stappen je moet zetten om je kans op werk te verhogen (bijv. het volgen van een sollicitatietraining, een vakopleiding, een opleiding die je persoonlijk “sterker” maakt, een opleiding op de werkvloer, een werkervaring,…).
Je krijgt een vaste “consulent” bij de VDAB (de trajectbegeleider) die je bij al deze stappen begeleidt.

De uitbesteding van de begeleiding naar werk

Sinds 2006 past de VDAB een nieuwe werkwijze toe: specifiek daarvoor erkende begeleidingsorganisaties voeren de begeleiding, opleiding en/of werkervaring uit van de langdurig werklozen, die een intensieve begeleiding en/of opleiding nodig hebben.
Alleen de organisaties die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid of erkend door de VDAB, komen hiervoor in aanmerking (bijv.:…Alexander Calder Arbeidsintegratie voor de regio Gent of Web-Vokans-KOPA voor de regio Mechelen-Kempen).

Hoe gaat dit in zijn werk?
Nadat de VDAB-consulent samen met jou het “traject” heeft bepaald (begeleiding, opleiding, welk beroep…), bekijkt hij met jou bij welke begeleidingsorganisatie je het traject kan uitvoeren.
De begeleidingsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van je traject en de begeleiding naar werk, maar de VDAB blijft de eindverantwoordelijke.
De VDAB bezorgt de organisatie de inhoud van je traject, regelt voor jou een afspraak en nodigt je uit voor een gesprek met de trajectbegeleider van de organisatie. 
Tijdens dit eerste contact bespreek je met de trajectbegeleider van de organisatie welke stappen en acties nodig zijn om het traject uit te voeren. Deze worden vast gelegd in een trajectovereenkomst die je moet tekenen en waarvan je een exemplaar krijgt.

Je rechten als werkzoekende

De organisatie moet vertrekken van het traject dat de VDAB samen met jou heeft vastgelegd. Enkel wanneer je hiermee akkoord gaat, kan dit gewijzigd worden. Dit moet dan ook aan de VDAB worden gemeld. 

Wanneer je met de VDAB overeenkwam dat je opleiding nodig hebt en je gaat niet akkoord om dit te veranderen, dan moet de organisatie ervoor zorgen dat je de gewenste opleiding kan volgen. Zij krijgen geld om jouw opleiding te betalen.

Het is ook mogelijk een opleiding te volgen op de werkvloer of een werkervaringscontract van 1 jaar te krijgen. Vraag ernaar als dit je interesseert!

Het kan niet zijn dat de organisatie je enkel en alleen interimjobs voorstelt, omdat ze verbonden is aan een interimkantoor. Het doel is immers je een duurzame job te bezorgen aan het eind van je traject.

De organisatie moet je volledig en correct informeren over de inhoud en de duur van de acties, de wachttijden enz.
Ze moet je helpen om keuzes te maken, maar ze mag je niets opdringen.

De organisatie moet je eveneens informeren over je rechten en plichten en over de mogelijkheden om klacht in te dienen.

Eens de trajectovereenkomst ondertekend is, kan de organisatie deze niet wijzigen zonder jouw akkoord. De organisatie is verplicht elke wijziging te melden aan de VDAB.

Anderzijds moet elke actie die jij onderneemt, passen in de trajectovereenkomst. Hiervan afwijken kan enkel in overleg en met het akkoord van de trajectbegeleider van de organisatie.

Je hebt recht op een goede service bij je traject naar werk: de begeleiding en opleiding moeten van een goede kwaliteit zijn, aangepast aan je persoonlijke behoeften en wensen.

Bovendien zijn al deze diensten gratis voor niet werkende werkzoekenden.

Je hebt recht op een gelijke behandeling, zonder onderscheid in geslacht, leeftijd, afkomst, geloof…

Je hebt het recht de gegevens in te kijken die men over jou verzamelt tijdens de begeleiding.
De organisatie kan deze gegevens doorspelen aan derden, maar enkel met jouw toestemming en indien dat echt nodig is.

Je plichten als werkzoekende

Als werkzoekende ben je verplicht in te gaan op de kansen die men je geeft op begeleiding, opleiding en werk.
De VDAB informeert de RVA over de stappen die je zet om werk te vinden: wanneer je in een begeleiding of opleiding stapt of deze beëindigt, maar ook wanneer je een begeleiding, opleiding of passend werkaanbod weigert, of deze zonder geldige reden stopzet.
Zowel niet reageren op de uitnodigingen zonder geldige reden, als wel aanwezig zijn, wordt automatisch gemeld aan de RVA.
Je kan je uitkering verliezen wanneer je niet goed meewerkt.
Enkel de VDAB kan deze gegevens doorgeven aan de RVA, de begeleidingsorganisaties niet.

Klachtenprocedure

Je hebt het recht om klacht in te dienen wanneer de VDAB of de organisatie die je begeleidt, je rechten niet respecteert of je niet goed behandelt. Bijvoorbeeld: je krijgt te weinig begrip of ondersteuning, je krijgt te weinig informatie of verkeerde informatie…
De VDAB en de begeleidingsorganisaties zijn verplicht je te informeren over hun  klachtenprocedure: hoe kan je klacht indienen, hoe wordt je klacht behandeld, hoeveel tijd men voorziet,…

Heb je problemen of vragen bij de begeleiding?
Voel je je onheus behandeld en wil je klacht indienen?
Kom dan zeker langs bij het ABVV! Wij kunnen je hierbij helpen.  
Ook voor meer informatie over trajectbegeleiding, de rol van de VDAB, de opdracht van begeleidingsorganisaties, enz. staan we voor je klaar.

Contactpersonen

ABVV Vlaams-Brabant
Regio Leuven:
Ivan Truyens
Maria Theresiastraat 119 - 3000 Leuven
016 284147
ivan.truyens@abvv.be
 
Regio Vilvoorde:
Urma Kats
Mechelsestraat 6 - 1800 Vilvoorde
02 251 27 27
urma.kats@abvv.be
 
ABVV Scheldeland
Regio Gent
Sofie D'hooge
Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
09 265 5251
Sofie.D’hooge@abvv.be

Regio Waasland
Azedine Berrazi
Vermorgenstraat 9 - 9100 Sint Niklaas
03 760 04 35
Azedine.Berrazi@abvv.be

Regio Dendermonde
Karel-Jan Meert
Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde
052 259282
Karel-Jan.Meert@abvv.be

ABVV regio Antwerpen
Werklozenwerking
Albert Balboa
Ommeganckstraat 35 - 2018 Antwerpen
03 220 66 07
albert.balboa@abvv.be

ABVV Limburg
Anita Corstjens
Gouverneur Roppesingel 55 - 3500 Hasselt
011 229777
anita.corstjens@abvv.be
 
ABVV West-Vlaanderen
Rik Holvoet
Rijselsestraat 19 - 8500 Kortrijk
056 24 05 51
Kortrijk.ww@abvv-wvl.be

ABVV Z.O. Vlaanderen
Eddy Quintens
Houtmarkt 1 - 9300 Aalst
053 72 78 23
ipw-aalst@scarlet.be


ABVV Mechelen + Kempen
Rob Stafford
Zakstraat 16 – 2800 Mechelen
015 29 90 26
Rob.stafford@abvv.be

Pascale Debeaune
Zakstraat 16 – 2800 Mechelen
015 29 90 26
Pascale.debeaune@abvv.be

Zoek op trefwoord

VDAB werkloosheid

Terug Top