(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

In actie

ABVV Horval 

ABVV Horval komt op voor de werknemers uit de voedingsnijverheid, horeca, handel in voedingswaren, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, parken en tuinen, hof- en tuinbouw, het aanvullend paritair comité 100 en de toeristische attracties

ABVV in de regio Antwerpen 

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 17 lokale afdelingen van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Met meer dan 150.000 leden is het ABVV-regio Antwerpen goed voor 10% van het totale ledental van de socialistische vakbond.

ABVV Metaal 

ABVV Metaal vertegenwoordigt de arbeiders uit verschillende metaalsectoren.

ABVV-beroepscentrales 

Het ABVV is ingedeeld in verschillende centrales. Elke centrale behartigt de belangen van een bepaalde categorie werknemers. Tot welke centrale hoor jij?

Adviespunt 

Adviespunt verzorgt de 1ste lijnsdienstverlening rond diverse thema‘s, bijstand bij verhoren en begeleiding bij controle op beschikbaarheid door de RVA en doet aan interculturele bemiddeling. Adviespunt is ook een ‘sociaal infopunt‘ dat niet-leden naar bevoegde instanties zal doorverwijzen.

Algemeen onthaal  

Het algemeen onthaal is het eerste aanspreekpunt van het ABVV-regio Antwerpen. Het onthaal helpt leden, toekomstige leden en gasten op weg naar de juiste dienst, centrale of persoon.

Algemene Centrale 

De Algemene Centrale verenigt arbeiders en arbeidsters uit wel 40 sectoren: bouw, bewaking, schoonmaak, uitzendarbeid, glas, pannenbakkerijen…

Algemene Centrale der Openbare Diensten  

De ACOD organiseert de werknemers van de openbare diensten.

Belgische Transportbond 

De Belgische Transportbond organiseert de arbeiders in de havens, het wegvervoer, de logistiek, de koopvaardij, de binnenvaart en de zeevisserij.

Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden 

De BBTK groepeert bedienden, technici en kaderleden, met of zonder werk.

De dienst lidmaatschap 

De dienst lidmaatschap registreert de persoonsgegevens van onze leden en organiseert de inning van de lidgelden.

De dienst werkloosheid 

De werkloosheidsdienst betaalt de werkloosheidsvergoedingen, vergoedingen bestaanszekerheid en andere inkomenscomponenten van onze leden. Hiertoe stelt de dienst voor de leden een dossier op en dient het in bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De interprofessionele werking 

De dienst interprofessionele werking organiseert het bewegingswerk, de vorming en ondersteuning van militanten, een specifieke 1ste lijnsdienstverlening en de opleidingen en diverse projecten van het ABVV-regio Antwerpen.

De juridische dienst 

De juridische dienst behandelt juridische kwesties van leden die aangesloten zijn bij ABVV-regio Antwerpen. Zij kunnen kosteloos beroep doen op de juridische dienst voor collectief en individueel arbeidsrecht en voor sociaal zekerheidsrecht.

De Nieuwe Werker - abonnementen 

Als je lid bent van ABVV-regio Antwerpen ontvang je automatisch 21 keer per jaar ons tweewekelijkse ledenblad De Nieuwe Werker.

Dienst ondernemingen 

De dienst ondernemingen biedt inhoudelijke ondersteuning aan beroepssecretarissen, militanten en vertegenwoordigers van het ABVV over o.a. economische en financiële informatie, diversiteit, arbeidsmarktbeleid, milieu, mobiliteit en externe werkgelegenheid.

Diversiteitsconsulenten 

De diversiteitsconsulenten sensibiliseren rond een evenredige arbeidsparticipatie van kansengroepen. De consulenten bieden ondersteuning en begeleiding aan secretarissen en militanten bij het creëren van een draagvlak, het wegwerken van weerstanden en het ontwikkelen van syndicale actieplannen.

Jongeren  

ABVV-jongeren is de organisatie voor schoolgaande en studerende jongeren tussen 15 en 25 jaar en voor jongeren in de overgang tussen school en werk. Lidmaatschap is volledig gratis én omvat een volwaardig pakket aan diensten, informatie en het 3-maandelijkse tijdschrift ‘Magik?‘.

Kopa | kans op arbeid 

Vertrekkend vanuit hun eigen kwaliteiten én behoeften werkt kopa Antwerpen vzw aan de zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt van kansengroepen. Kopa doet aan arbeidsmarktgerichte opleiding voor kansengroepen en aan jobcoaching.

Linx+ 

De boog kan niet altijd gespannen staan. Met Linx+ zorgt ABVV-regio Antwerpen voor vrije tijd met een meerwaarde.

Loopbaanbegeleiding 

Loopbaanbegeleiding is de 1ste lijnsdienstverlening van ABVV-regio Antwerpen voor werknemers met loopbaanvragen. Door individuele begeleiding ondersteunen onze medewerkers werknemers bij het maken van kwalitatieve loopbaankeuzes met het oog op het versterken van hun arbeidsmarktpositie.

Senioren 

Het ABVV-regio Antwerpen biedt zijn (brug)gepensioneerde leden een zinvol vrijetijdsaanbod met een syndicale visie aan. ABVV-senioren doet aan collectieve belangenbehartiging, educatie, maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming, ontmoeting en cultuur.

Toeleiding | loopbaanconsulenten 

De loopbaanconsulenten helpen leden die zoeken naar werk of opleiding, met allerlei vragen over de arbeidsmarkt.