(0)

Selecteer Regio

Ontslag / job bedreigd

We kunnen voor jou onderhandelen met de werkgever op collectief of individueel niveau wanneer een ontslag, herstructurering of faillissement dreigt.


Je job is bedreigd in het kader van een herstructurering of collectief ontslag:

 • Hoe verloopt een herstructurering of collectief ontslag. Neem hiervoor contact op met dienst sociaal recht.
 • Onze vakcentrales onderhandelen een sociaal akkoord met de werkgever en houden je op de hoogte.
 • We beantwoorden je vragen op het vlak van begeleiding en overgang naar een nieuwe job. Neem contact op met onze loopbaanbegeleiders, klik hier.
 • We kijken of je in aanmerking komt voor SWT (brugpensioen) en of er andere landingsmogelijkheden zijn.
 • We brengen je papieren in orde.

Het bedrijf waar je werkt, gaat failliet: 

 • De medewerkers van de vakcentrales stellen jouw dossier samen. Ze berekenen waar je recht op hebt: achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, sluitingsvergoeding,...
 • Daarna behandelen de medewerkers van de dienst sociaal recht jouw dossier verder. Ze leggen een schuldvordering neer bij de rechtbank van Koophandel, onderhandelen met de curator en volgen de betaling dor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen op.
 • Meteen op zoek naar een nieuwe job, onze loopbaanconsulenten helpen je verder. Klik hier.

Je wordt ontslagen:

 • We kijken of je ontslag wel juist gegeven is. Als dit niet het geval is, nemen de medewerkers van jouw vakcentrale contact op met je werkgever. Als er geen oplossing komt, kunnen we jouw ontslag aanvechten voor de Arbeidsrechtbank. Klik hier voor de gegevens van de vakcentrale.
 • We zorgen ervoor dat je werkloosheidsdossier in orde is en helpen je bij je inschrijving als werkzoekende. Klik hier voor een overzicht van onze kantoren.
 • We begeleiden je bij je zoektocht naar werk.
 • Wil je ook via ons vacatures ontvangen? Schrijf je in via ons jobloket.

Terug Top