(0)

Selecteer Regio

ABVV-centrales

De centrales behartigen de belangen van de sectoren waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Zij strijden voor optimale werkomstandigheden en zorgen dat de stem van de werknemers wordt gehoord.


Wat is een beroepscentrale?

Als werknemer werk je in een onderneming of in een instelling. Arbeiders, bedienden of ambtenaren werken ook in verschillende sectoren. In deze sectoren zijn er overlegorganen waarin vakbonden hun zeg hebben. Zo kunnen ze grote groepen mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, organiseren en verdedigen.

Alle gewestelijke (of lokale) afdelingen van een bepaalde centrale vormen op hun beurt samen de nationale centrales. Deze centrales worden de professionele werking van het ABVV genoemd.

Welke beroepscentrales zijn er?

Het ABVV telt zes beroepscentrales.

Voor arbeiders:

ABVV-Metaal
Algemene Centrale (AC)
Belgische Transportarbeidersbond (BTB)
Voeding Horeca Diensten (HORVAL)

Voor bedienden:

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

Voor ambtenaren:

Algemene Centrale voor Openbare Diensten (ACOD)

Voor arbeiders

ABVV-Metaal
(Info en openingsuren: klik hier!)


Vrijdagmarkt 9 * 9000 Gent
tel. 09 265 52 95

Jacob Jordaensstraat 17 * 1000 Brussel
tel. 02 627 74 11
www.abvvmetaal.be

groepeert de arbeiders uit : de metaalnijverheid, de metaalverwerking, de elektriciteit, non-ferrometalen, edelmetalen, staalnijverheid, garages, carrosseriebouw, metaalhandelaars, monteurs, enz.

--------------------------------------------------------------------------------

Algemene Centrale (AC)
(Info en openingsuren: klik hier!)

Steendam 44 * 9000 Gent
tel. 09 265 97 50
http://www.eensterkevakbondisbroodnodig.be/index.html

Hoogstraat 26 * 1000 Brussel
tel. 02 549 05 49
www.accg.be

groepeert de arbeiders uit: bouwbedrijf, glasnijverheid, mijnwerkers, cementfabrieken, scheikunde, petroleum, groothandelaars-verdelers van medicamenten, bosbouwbedrijven, bosontginningen, domeinbossen, houthandel, houtzagerijen, houtdrenking voor rekening van derden, grensarbeiders Frankrijk, tabak, bewakingsondernemingen, uitzendarbeid, schoonmaakbedrijven, grensarbeiders Nederland, stoffering en houtbewerking, betonnijverheid, vezelcement, papiertransformatie, papierrecuperatie, huiden en leder, grint- en zandgroeven, steenbakkerijen, pannenfabrieken in de streek van Kortrijk, gewoon pottengoed in potaarde, landbouw, technische land- en tuinbouwwerken, hof- en tuinbouw, jutezakkennijverheid, gezins- en bejaardenhelpsters (Vlaamse gemeenschap), bont en kleinvel, begrafenisondernemingen, non-profit, papierproductie, haarkappers en schoonheidszorgen, huisbewaarders van appartementsgebouwen, filmbedrijf, steengroeven, keramiekbedrijf, beschuttende werkplaatsen, sociale werkplaatsen, grafische nijverheid, enz.

--------------------------------------------------------------------------------

Belgische Transportarbeidersbond (BTB)
(Info en openingsuren: klik hier!)

Oostakkerdorp 24 * 9041 Oostakker-Gent
tel. 09 218 79 80

Paardemarkt 66 * 2000 Antwerpen
tel. 03 224 34 11
www.btb-abvv.be

groepeert alle arbeiders uit: de transportsector waaronder het wegvervoer, de havens, de binnenvaart, de zeevisserij, de koopvaardij, enz.

--------------------------------------------------------------------------------

Voeding Horeca Diensten (HORVAL)
(Info en openingsuren: klik hier!)

Vrijdagmarkt 9 * 9000 Gent
tel. 09 265 53 12

Cellebroersstraat 18 * 1000 Brussel
tel. 02 512 97 00
www.horval.be

verenigt de arbeiders uit: de industrie en de voedingshandel en de werknemers uit de Horeca en de Diensten.

Voor bedienden

Bond voor Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)
(Info en openingsuren: klik hier!)
 

BBTK Gent
Ons Huis * Vrijdagmarkt 9 * 9000 Gent
tel. 09 265 52 70

BBTK Zuid-Oost-Vlaanderen
Houtmarkt 1 * 9300 Aalst
tel. 05 372 78 42
en 05 372 78 43

Dijkstraat 59 * 9200 Dendermonde
tel. 05 225 92 55

Stationsstraat 21 * 9600 Ronse
tel. 05 533 90 11

Baarstraat 67 * 9700 Oudenaarde
tel. 05 523 01 32 

BBTK Waasland
Mercatorstraat 90 * 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 36 76


BBTK Federaal
Hoogstraat 42 * 1000 Brussel
tel. 02 512 52 50
www.bbtk.org

groepeert alle bedienden, technici en kaderleden uit de privé-sector: handel, financiën, social profit, industrie en dienstensectoren

Voor ambtenaren

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)
(Info en openingsuren: klik hier!)

Bagattenstraat 158-160 * 9000 Gent
tel. 09 269 93 33

Fontainasplein 9 * 1000 Brussel
tel. 02 508 58 11
www.acodonline.be

verenigt alle personeelscategorieën van de openbare ondernemingen en diensten, ongeacht hun statuut of contract: personeel van het spoor, de post, telecommunicatie, vliegwezen, lokale en regionale besturen (lokale, provinciale, gewestelijke overheden), ministeries, parastatalen, openbare maatschappijen voor sociale huisvesting, tram, bus en metro, gas- en elektriciteitssector, officieel en gesubsidieerd onderwijs en cultuur (theaters, opera‘s, openbare radio en televisie), enz.

Lees ook

Terug Top