(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Actie voor meer kinderopvang: 11-05-2009

Kinderopvang is voor veel jonge ouders een nijpend probleem. Alleen al in Antwerpen zijn er 3300 plaatsen tekort. Daarom voerde het Vlaams ABVV actie voor meer kinderopvang.


Getuigenissen

Suzy en Lindsey getuigen over hun problemen om kinderopvang te vinden.

Suzy:
"Zes maanden na de inschrijving kreeg ik een brief met de melding dat er geen plaats was. Beeld je in: je bent op het einde van je zwangerschap en dan krijg je te horen dat er geen plaats voor je kindje zal zijn. Ik was echt in paniek. Ik ben dan als een gek overal langsgegaan: bij de diensten voor onthaalouders en in de privé. Maar ook daar was er helemaal geen plaats."

Lindsey:
"Ik kan nu niet anders dan loopbaanonderbreking nemen. Maar dat wil ik niet. Je hebt maar 3 maanden voor elk kindje en als het kindje naar de kleuterschool zal gaan, zal het ook moeilijk zijn om opvang te vinden op woensdagnamiddag. Dus wilde ik eigenlijk mijn ouderschapsverlof opsparen tot dan…"

Onze eisen

1. Voorschoolse kinderopvang moet een basisrecht worden voor elk kind.

Het aanbod moet dus behoeftedekkend, toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol zijn.

Bijzondere aandacht moet gaan naar de toeleiding van kinderen uit kansengroepen en naar de betaalbaarheid in functie van de financiële draagkracht van de gezinnen.

2. De Barcelonanorm is een minimumnorm, die op het niveau van elke stad, gemeente en deelgemeente moet worden gerealiseerd.

Dit betekent dat de volgende Vlaamse regering meteen werk moet maken van serieuze investeringen om de achterstand op te trekken.

Maar de Barcelonanorm klakkeloos overnemen is kortzichtig ten aanzien van de situatie in Vlaanderen, waar de reële nood 50% bedraagt.

3. Kinderopvang moet overal van goede kwaliteit zijn

Om dit te garanderen moet er een duidelijk wetgevend kader komen, dat de kwaliteitsnormen zowel op vlak van infrastructuur als op vlak van de begeleiding vastlegt voor alle initiatieven.

Via dit wetgevend kader wordt ook het sociale grondrecht op betaalbare en toegankelijke kinderopvang vastgelegd.

4. We willen volwaardige en kwaliteitsvolle jobs in alle kinderopvangstructuren.

Wij meten kwaliteitsvolle jobs aan de volgende parameters:

  • koopkracht
  • arbeidstijd
  • opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
  • werkbaarheid
  • respect voor het sociaal overleg.

Hiervoor moet de noodzakelijke budgettaire ruimte worden vrijgemaakt.

De Vlaamse regering moet bovendien werk maken van de operationalisering van de afspraken over het werknemersstatuut voor de aangesloten onthaalouders.

5. Dienstencheques zijn geen adequaat instrument voor kinderopvang.

Enerzijds omdat de kosten veel te hoog zijn voor de maatschappij en voor de ouders, anderzijds omdat er reeds instrumenten bestaan die tegemoet komen aan specifieke noden (bijvoorbeeld voor opvang van zieke kinderen).

We vragen dat de overheid dit soort instrumenten verder uitbouwt.

6. We koppelen deze actie aan de eisen van de werknemers in de social profit voor meer en betere jobs in de sector.

De volgende Vlaamse regering zal namelijk al heel snel over het volgende Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) onderhandelen, dat voor vijf jaar het kader biedt voor de tewerkstelling, de kwaliteit van de jobs en de koopkracht van de werknemers uit die sector.

Actie

Vanaf 7 uur deelden jonge ouders die wanhopig op zoek zijn naar kinderopvang pamfletten en snoeptutters uit aan het Centraal Station in Antwerpen.

Schepen Leen Verbist ontving een delegatie van de ABVV-manifestanten op het stadhuis. Zij beloofde de ABVV-eisen voor meer kinderopvang mee te nemen in het Antwerps memorandum aan de volgende Vlaamse regering.

Dit was de tweede actie over het memorandum van het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

acties kinderopvang

Terug Top