(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Je rechten

Gids over de rechten van de bedienden, technici en kaderleden.

BBTK | 2008
Brochure | 272 blz.


Doelgroep: Werknemers

Je zit met vragen over je rechten als werknemer. En dat is niet meer dan normaal!

De sociale wetgeving is vaak complex. Om je te kunnen verdedigen, moet je hierin je weg vinden. Daarom geeft de BBTK deze brochure uit.  De doelstelling: je inzicht geven in de belangrijkste regels die  je moet kennen over de verhouding tussen werkgever en werknemer, doorheen thematische vragen en antwoorden. Over je contract, arbeidsduur, vakantiedagen, je loon...

Je kan ook een papieren exemplaar van deze brochure krijgen via je BBTK-delegee of de gewestelijke BBTK-kantoren.

Deze brochure is niet de enige. Er bestaan nog 8 andere "Sectorale Je Rechten", die de informatie aanvullen met die regels die per specifiek paritair comité gelden. Vraag er eveneens naar:

  • "Je rechten” in je sector: Handel, Financiën, Industrie, Social Profit, ANPCB, Logistiek, Diensten
  • Je rechten” Kaderleden

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

bedienden

Terug Top