(0)

Selecteer Regio

Landingsbaan onderbroken na 2015?

Zat je vóór 2015 in een landingsbaan? Onderbrak je deze na 2015 voor het opnemen van verlof medische bijstand, palliatief verlof of ouderschapsverlof? Dan kon je tot voor kort niet meer terugkeren naar die landingsbaan. Dat kan nu wel.


Wat ging hieraan vooraf

In 2015 werd de leeftijd van de landingsbanen met uitkeringen, algemeens stelsel, opgetrokken van 55 naar 60 jaar.

Werknemers die in zo’n landingsbaan zaten maar die om één of andere reden onderbraken , konden niet terugkeren naar het oude stelsel. 

Er was één uitzondering voorzien:
Werknemers die ten minste 50 jaar oud waren:

  • die reeds vóór 01.01.2015 uitkeringen kregen in het kader van een landingsbaan,
  • en van wie het genot van de uitkeringen tijdelijk werd onderbroken door een voltijdse werkhervatting, ziekte, of door het nemen van thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)

konden bij een nieuwe aanvraag in 2015 hun landingsbaan toch terug opnemen.

Werknemers die hun landingsbaan tijdelijk stopzetten in de jaren daarna, konden niet terugkeren naar het oude stelsel. 

Werknemers die bijvoorbeeld hun landingsbaan noodgedwongen stopzetten omdat ze voor een zieke ouder moesten zorgen, konden dus niet meer terugkeren naar hun landingsbaan. 

Het ABVV voerde een jarenlange strijd om dit onrecht aan te vechten. Eindelijk met succes.  Vanaf 1 april is een bijkomende uitzondering voorzien:

Wie reeds uitkeringen genoot vóór 1.1.2015 kan dat recht opnieuw opnemen vanaf 1 april, op voorwaarde dat:

  • het genot van onderbrekingsuitkeringen tijdelijk werd onderbroken omwille van een vermindering van de arbeidsprestaties groter dan deze genoten vóór 1 januari 2015 of van een schorsing van de arbeidsprestaties voor opname thematische verloven (medische bijstand, palliatief of ouderschapsverlof).
  • de nieuwe aanvraag betreft dezelfde vermindering van arbeidsprestaties als deze genoten vóór 1 januari 2015

 

Terug Top