(0)

Selecteer Regio

Pensioen grensarbeiders: eindelijk een oplossing dankzij het ABVV

Grensarbeiders liepen tot voor kort het risico om een aantal jaar geen pensioen te krijgen. Dankzij het ABVV komt nu een einde aan jarenlange onzekerheid.


Wat was het probleem?

In Nederland werd de pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2022 is dat zelfs 67 jaar.  Belgische grensarbeiders die in Nederland werkten en daarna werkloos werden, dreigden zo vanaf hun 65ste zonder inkomen te vallen.  In België ligt de pensioenleeftijd immers op 65 jaar.  Ben je op dat moment werkloos dan krijg je geen uitkeringen meer, maar ontvang je automatisch een pensioen.  Belgische grensarbeiders krijgen een pensioen uit Nederland.  Concreet betekende dit dat zij dus vanaf hun 65jaar geen recht meer hebben op een uitkering in België, maar pas vanaf hun 66ste recht hadden op een pensioen uit Nederland

Een jaar zonder inkomen dus.

Eindelijk een oplossing

Het ABVV kaartte dit probleem jaren geleden al aan bij de regering.  Eind 2018 werd een wetswijziging doorgevoerd waardoor de Belgische grensarbeiders uitkeringen kunnen ontvangen tot hun pensioengerechtigde leeftijd.  Je moet dan wel volledig werkloos zijn en minsten 15 jaar in Nederland gewerkt hebben terwijl je in België woonde.

Heb je hier vragen over?

Maak een afspraak met onze dienst grensarbeid via rosita.claessens@abvv.be

Terug Top