(0)

Selecteer Regio

PWA: Wat doet de VDAB met de huidige PWA-werknemers?

 


Uit het VIONA onderzoek bleek uitdrukkelijk dat in het huidige systeem een populatie resideert die heel moeilijk tot niet meer te activeren blijkt. Er was dan ook eensgezindheid bij de sociale partners om deze groep de kans te geven verdere te participeren in het wijk-werkverhaal. We maakten in het SERV-advies uiteindelijk het onderscheid tussen +55 en -55 jarigen. Waarbij de screeningsacties werden toegepast op de -55 jarigen.
Onder druk van onze actie in december 2016 heeft de minister formeel de VDAB de opdracht heeft gegeven om deze werkzoekende niet te verplichten uit het PWA te stappen.

8.1 De VDAB aanpak tot eind 2017

Alle huidige PWA-werknemers worden gescreend door de VDAB. De VDAB beroept zich daarbij ook op de informatie die de klant en de VDAB-medewerker PWA (de voormalige PWA-beambte) in Mijn Loopbaan hebben ingebracht m.b.t. tot het PWA-traject. De screening zelf gebeurt op dezelfde wijze als voor alle andere werkzoekenden. Er werd geen specifieke tool of checklist ontwerpen voor deze groep.
De bemiddelaar zal nagaan welke initiatieven de klant kan nemen om werk te vinden en zal aangeven hoe hij die klant kan ondersteunen. Uit de richtlijnen VDAB blijkt expliciet dat hij dit kan blijven combineren met PWA-opdrachten.
Na deze inschatting zijn er drie mogelijkheden (volgens richtlijn VDAB):

  1. Er wordt vastgesteld dat de klant niet bereid is om een actieplan uit te werken. De PWA-werknemer kan niet verplicht worden tot begeleiding VDAB .
  2. De klant kan zelfstandig zijn zoektocht naar werk verderzetten. Er wordt aangeduid dat deze persoon zelfredzaam is en geen persoonlijke dienstverlening nodig heeft.
  3. De klant geeft aan een actieplan uit te willen voeren en wordt verder van nabij opgevolgd door VDAB/GTB via persoonlijke dienstverlening.

Belangrijk in het evenwicht rechten en plichten is het open houden van het dienstverleningsaanbod voor deze personen. Het is een goede zaak dat de heel moeilijk toeleidbare groep niet in de nodeloze carrousel terechtkomt. En dat zij die wel kunnen inzetbaar zijn kunnen worden ondersteund zonder eventuele verplichting.

8.2 De VDAB aanpak na 01/01/2018

a. Huidige doelgroep

De bestaande groep PWA-werknemers (11.000 koppen, 5500 maandelijks gemiddelden) zal deels toegeleid worden naar hetzij TWE, SE of andere begeleidingsinitiatieven. Moeilijk om prognoses te maken, maar we schatten op basis van de VIONA-cijfers in dat 2/3 van de huidige groep ook in wijk-werken zal starten. Deze groep (actief voor 1/10/2017 of in de afgelopen twee jaar regelmatig PWA-prestaties hebben verricht) zal in tegenstelling tot de nieuwe wijk-werkers tot het einde van hun loopbaan in het stelsel kunnen blijven. Ook hier moeten we vooral in het belang van gelijke toegang tot dienstverlening waken over het feit dat deze werknemers blijvend ondersteuning vanuit VDAB blijven genieten. En dat men geen vergeetput creëert.

b. Nieuwe doelgroep Wijk-werken

Anderzijds zal er nieuwe groep wijk-werkers instappen die progressief en evenredig met de uitdoving van de oude groep zal kunnen intreden. Deze groep zal echter slechts 12 maanden in dit stelsel kunnen actief zijn.
De maximale capaciteit is omwille van de financieringswet beperkt tot 7.291 uitkeringsgerechtigde wijk-werkers (oude + nieuwe samen). Door het voorstel om ook niet- uitkeringsgerechtigden en leefloners toe te laten, doorbreekt men dit responsabiliseringsmechanisme en kan de groep wijk-werkers flink aangedikt worden. Ook kijken we voorzichtig uit naar de uitvoering en willen we voorkomen dat dit vehikel een gemeenschapsdienst met bijzonder veel lokale vrijheidsgraden wordt.

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.