(0)

Selecteer Regio

PWA: De pro’s en contra’s en de vraag naar bijsturing

 


Positieve elementen van deze hervorming:

 • Er zijn garanties dat de huidige groep PWA-werknemers zijn activiteiten kan verder zetten.
 • De duurtijd voor de nieuwe wijkwerkers wordt maximaal 12 maanden, de standaard van 6 maanden is uit het voorontwerp gehaald.
 • Er wordt een noodzakelijke schaalvergroting doorgevoerd.
 • Er is een oplossing voor de tewerkstelling van de beambten gerealiseerd.
 • Quasi alle gebruikers kunnen verder beroep doen op hulp via het nieuwe stelsel wijk-werken.

Negatieve elementen van deze hervorming:

 • Geen substantiële budgetten voor alternatieve tewerkstellingen zoals LDE, sociale economie of werk-zorg-trajecten ondanks het gegeven dat er inspanningen moeten genomen worden om alle PWA-werknemers te screenen en eventueel toe te leiden naar andere pistes.
 • Met de hervorming verdwijnt een mogelijkheid tot maatschappelijke integratie voor een groep werkzoekenden die niet (meer) kunnen toegeleid worden naar het normaal economisch circuit. De voorstellen van de SERV worden niet gevolgd.
 • Veel cruciale elementen worden vervat in de uitvoeringsbesluiten (o.a. hoogte bedrag) en zijn nog niet duidelijk.
 • De doelgroep wordt vaag omschreven als een ‘personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog geen halftijdse job aankunnen’. Voor een adequate toeleiding en het vermijden dat het een sanctionerende maatregel wordt voor bepaalde doelgroepen is een duidelijkere afbakening vereist.

Conclusie

Vraag naar bijsturing voorontwerp

We zijn niet tevreden met het feit dat de minister het SERV-advies op een aantal belangrijke punten naast zich neerlegt. In de verdere uitwerking zetten we in op voldoende bijsturing.

Met name: 

 1. Inzetten op het behoud van de rol die we lokaal spelen in de huidige vzw’s via een participatie in de nieuwe wijk-werkorganisaties.
 2. Bijsturen van het voorstel m.b.t. controle/toestaan/handhaven van de toegelaten activiteiten om de verdringing van reguliere arbeid te kunnen vermijden.
 3. Verder pleiten om de flankerende maatregelen (LDE, SE, W²) die doorstroom kunnen realiseren budgettair te versterken. Dit is een belangrijke voorwaarde die voor de start van het stelsel moet kunnen worden ingelost.
 4. Rol van de uitbetalingsinstelling verdedigen in het kader van ‘uniek’ dossier werkloosheiduitkering.
 5. Het behoud van de huidige bedrag PWA-vergoeding (218 eur per maand) als vergoeding wijk-werken.
 6. De doelgroep bepaling moet kunnen verfijnd worden en de toeleiding naar het stelsel moet gebaseerd zijn op basis van een degelijke screening.

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.